torsjö live vers2

Tidigare kommundirektören får full lön i ett år för att ”vara tillgänglig”

Tidigare kommundirektören får full lön i ett år för att ”vara tillgänglig”

När kommundirektör Bengt-Arne Persson sade upp sig hade han inte mer än tre månaders uppsägningstid, som vilken arbetare som helst. Ändå gör kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av de tre dåvarande kommunalråden, en överenskommelse där de förbinder sig att betala ut full månadslön om 106 500 kr i ytterligare ett år. Enligt det omreglerade avtalet skall han ”vara tillgänglig för rådgivning åt ny kommundirektör”. Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallenheim (S) har inga invändningar mot upplägget. Lars Johnsson (M) som var ordförande svarar inte på frågor.

Bengt-Arne Persson lämnade vid årsskiftet sin tjänst som kommundirektör efter tio år på posten och totalt över 30 år inom Hässleholms kommun, bland annat som ekonomichef.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han har inte längre några kontaktuppgifter via kommunen, och man når honom på hans privata nummer.

– Jag har lämnat tillbaka telefon, tagg och padda. Min dator lämnar jag in nästa vecka. En del adminstrativt har jag kvar att göra som jag räknar med att bli klar med inom det snaraste, säger han.

Han utför eventuella arbetsuppgifter hemifrån, och sätter inte foten i kommunhuset, såvida han inte tillkallas av kommunen.

– Det handlar om respekt mot min efterträdare, att inte röra mig i kommunhuset, men jag finns till hans förfogande, säger han.

– Det är upp till min efterträdare och Hässleholms kommun hur de vill använda mig.

Kommunen har dock än så länge inte gett honom påringning.

Före detta kommundirektör Bengt-Arne Persson finns kvar i rullorna i ännu ett år.

En outnyttjad resurs

Ulf Bengtsson har efterträtt Bengt-Arne Persson som kommundirektör i Hässleholm.

– Jag har hört talas om att det finns en överenskommelse om att Bengt-Arne skall vara tillgänglig åtminstone en del av 2023, säger han.

Han verkar dock ganska ointresserad av saken.

– Det där är inget jag känner till. Det är en överenskommelse mellan Bengt-Arne och den politiska ledningen.

Frilagt frågar om han känner att det är befogat att han tilldelats en mentor, givet hans erfarenhetsnivå.

– Du, jag har jobbat i kommunal verksamhet sedan 1984, säger han.

Han har förutsägbart nog inte haft några större problem att acklimatisera sig.

– Jag hade 32 år fram till 2016, sedan sex år i Perstorp och nu har jag varit tre veckor i Hässleholm, så nu är jag snart inne i det här, säger han.

Han utesluter dock inte att det kan bli aktuellt att ge Bengt-Arne en påringning.

– Det finns säkert saker och ting i Hässleholm som kan vara värt att ringa och snacka kring, men jag känner inget sånt behov just nu, säger han.

En påkostad uppsägning

Ulf Bengtsson känner sig trygg på sin nya arbetsplats. Foto: Urban Önell

Bengt-Arne Perssons lön för 2023 uppgår till 1 278 000 kr. Utifrån detta uppskattar Tillväxtverket en total kostnad för arbetsgivaren (skattebetalarna) om 1 773 143 kr när arbetsgivaravgifter och försäkring inräknats.

Kostnaden är ungefär densamma som den som kommunen nyligen fick betala i avgångsvederlag för att kunna säga upp tidigare planchefen Gertrud Richter.

Summan motsvarar också det avgångsvederlag på tolv månader som han enligt avtal varit berättigad till om kommunen tog initiativ till uppsägning. Hade han fått gå under sådana former hade uppsägningstid på tolv månader dock tillkommit.

Värnar kommunens intressen

Frilagt frågar Bengt-Arne Persson om det verkligen var så att han sa upp sig, eller om kommunen tog initiativ. Han fick trots allt bättre villkor än avtalat.

– Jag har tagit initiativ till detta, absolut, säger han.

Hans tanke var att gå i pension på ett sätt som värnade alla parters intressen.

– Jag fyller 65 i år. Med tanke på hur ekonomin ser ut och vad vi har framför oss tyckte jag att det var bäst att någon annan tog över och fick påbörja det arbetet med den nya majoriteten. Jag tänkte samtidigt att jag kunde vara kvar och erbjuda min erfarenhet och kunskap till min efterträdare.

Konfliktfri uppgörelse

Formerna för Bengt-Arne Perssons uppsägning och omregleringen av hans anställningsvillkor bestämdes i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni 2022. Dessförinnan hade han också förankrat idén i samtal med kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson.

– Det var ett samtal med de tre kommunalråden, säger Bengt-Arne Persson.

Samtalet hölls vid sidan om dagordningen, och inget protokoll finns bevarat. Bengt-Arne vill inte påstå att kommunalråden på något sätt tagit strid mot hans förslag, eller försökt pruta.

– Nej, landar man i överenskommelse försöker man hitta något bra för alla parter.

Han vill ogärna kalla sina samtal med kommunstyrelsen eller dess ordförande Lars Johnsson för ”förhandlingar”.

– Vi gjorde detta i samråd, säger han.

Detta förfarande är inget ovanligt när det gäller höga poster i förvaltningen.

– Det hör till vanligheterna att man avslutar med någon sorts överenskommelse, säger han.

– Det var bra hanterat av oss.

Hanna Nilsson (SD).

Hanna Nilsson försvarar överenskommelsen

Hanna Nilsson är idag ordförande för kommunstyrelsen och var förste vice ordförande när överenskommelsen träffades.

– Han ville själv och vi kom till en gemensam överenskommelse, säger hon.

Bengt-Arne Perssons fortsatta tjänst är en tillgång för kommunen.

– Inte lätt att bara ta över utan att få hjälp, säger Hanna Nilsson.

– Inga större konstigheter, en bra överenskommelse som har gjorts.

Hon tycker inte heller att det är särskilt dyrt.

– Utifrån en kommundirektör som gjort så mycket som han gjort under alla år. Om man jämför med vad många andra fått är det inte så farligt, säger hon.

Hon upplevde inte att det fanns något behov av att pressa villkoren.

– Vad jag vet så var det här ett bra avtal utifrån de viljor som fanns.

När Frilagt frågar om kommunstyrelsen inte försökt förhandla blir hon dock osäker.

– Det kan jag inte minnas.

I sådant fall var det kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson som stod för förhandlingarna.

Hon vill inte gå med på Frilagts problembeskrivning att kommunen avlönar Bengt-Arne för att finnas tillgänglig på telefon.

– Behöver vi honom så kommer han, säger hon.

Lena Wallentheim (S).

Lena Wallentheim hänvisar till ordföranden

– Det här var ju i princip enligt det avtal han hade, vi har ju inte kringgått det eller gjort något annat avtal, säger Lena Wallentheim.

Avtalet har dock inte följts, utan istället omreglerats så att han får vara kvar och uppbära lön betydligt längre än de tre månader som avtalet berättigar honom till.

Hon uppger att hon inte är insatt i de omständigheterna och hänvisar till Lars Johnsson.

– Som kommunstyrelsens ordförande är man den som för samtalet med kommundirektören vid löneförhandlingar med mera, säger hon.

– Sedan stämde han av med mig och Hanna och så har vi kommit fram till det här förslaget.

Lars Johnsson (M) var ordförande för kommunstyrelsen. Idag sitter han i riksdagen.

Lars Johnsson vägrar svara för sig

Lars Johnsson som sedan valet sitter i riksdagen svarar inte Frilagt och ringer inte heller upp, men svarar till slut på mejl.

– Jag avstår från att kommentera saken eller svara på frågor då saken rör en enskild tjänsteman, skriver han.

Han upplyses om att saken och frågorna rör hans eget resonerande och agerande.

– Jag har inga ytterligare kommentarer, svarar han.

Jonathan Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se