torsjö live vers2

Angående kommundirektörens avgång från Hässleholms kommun

Angående kommundirektörens avgång från Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Under 2022 togs beslutet att Hässleholms kommun behövde en ny kommundirektör. Beslutet initierades utifrån att en majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott såg ett behov och en önskan om en ny kommundirektör inför den nya mandatperioden.

Den dåvarande kommundirektören Bengt-Arne Persson har under många år gjort ett bra arbete i vår kommun och vi i politiken har uppskattat honom. Dock tyckte en majoritet av politikerna att det nu var rätt läge för en förändring och dags att gå vidare.

Det vi då stod inför var alternativet om uppsägning som hade inneburit ett avgångsvederlag på 24 månadslöner enligt kommundirektörens avtal. Vi valde i stället att göra en överenskommelse i dialog med kommundirektören. Överenskommelsen innebar att Bengt-Arne Persson själv sa upp sig och då fick 12 månadslöner i stället för de 24 månadslönerna enligt avtalet. Överenskommelsen innebar också att han skulle vara tillgänglig för den nya kommundirektören och behjälplig i olika uppdrag vid behov. Resultatet av överenskommelsen blev därmed en mindre kostnad för Hässleholms kommun jämfört med alternativet med uppsägning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Denna överenskommelse ställde vi tre kommunalråd oss bakom utifrån att vi såg det som en bra uppgörelse för alla parter. I och med Bengt-Arne Perssons uppsägning inleddes sedan rekryteringen av en ny kommundirektör.

En kommundirektör omfattas inte av lagen om anställningsskydd (LAS), utan i stället finns ett avtal som reglerar ersättning om anställningen av någon anledning avslutas. Man kan såklart tycka att det är fel att avtalen ser ut så här, men det är vanligt förekommande på den här typen av ledande positioner och inget unikt för Hässleholms kommun. Vi har dock sedan några år tillbaka beslutat att de nya anställningsavtalen inte ska innebära lika stora avgångsvederlag som tidigare. De avgångsvederlag som nu har aktualiserats bygger på gamla avtal, och i detta fall gjordes en bra uppgörelse utifrån de förutsättningar som fanns.

Lars Johnsson (M)
Hanna Nilsson (SD)
Lena Wallentheim (S)

Läs även Frilagts artikel på nyhetsplats:

2023-02-11 Kommunalråden friserar berättelsen om kommundirektörens uppsägning

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se