torsjö live vers2

Fåglar som orsakar skadegörelse måste stoppas

INSÄNDARE. Bland mina vänner finns både bönder och fiskare. De har alla stor kunskap om djur och natur och försöker utöva sina yrken med stor respekt för djur och växtlighet. Det finns dock djur som ställer till besvärligheter och som har blivit för många för att det skall accepteras. Jag tänker då på fåglar som […]

Indragen sponsring: Kommunens argument saknar logik

INSÄNDARE. Hässleholms kommun har under drygt 10 år varit positiv och stöttande till vår vision om Torsjö Live, i vår strävan att göra festivalen till en glädjefest för hela familjen. Politiker och tjänstemän har genom åren prisat vår satsning och gett såväl moralisk som ekonomisk support. För att exponera kommunen i en positiv anda har […]