torsjö live vers2

Indragen sponsring: Kommunens argument saknar logik

Indragen sponsring: Kommunens argument saknar logik

INSÄNDARE. Hässleholms kommun har under drygt 10 år varit positiv och stöttande till vår vision om Torsjö Live, i vår strävan att göra festivalen till en glädjefest för hela familjen. Politiker och tjänstemän har genom åren prisat vår satsning och gett såväl moralisk som ekonomisk support. För att exponera kommunen i en positiv anda har vi tillsammans haft ett sponsringsavtal under alla år. Denna summa har på senare åren legat på 250.000 kr och varit ett värdefullt bidrag för att vi ska kunna marknadsföra festivalen och locka nya besökare till vår fina kommun.

Därför är det med stor förvåning vi tar del av beslutet den 15 februari från kommunstyrelsens arbetsutskott (Hanna Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M) och Lena Wallentheim (S)) om att avslå vår ansökan om evenamangssponsring med röstsiffrorna två mot en (Lena Wallentheim ville bevilja oss 250.000 kr).

Man hänvisar i beslutet till dålig ekonomi i kommunen men i efterföljande kommentarer från ovannämnda nejsägande politiker talas det om att man inte vill sponsra företag. Vid vår träff med samma politiker 1 december framkom även denna tveksamhet mot att stödja företag, trots att kommunens egna policydokument anser detta vara fullt möjligt. Under detta möte föreslog vi bildandet av en förening för att underlätta ansökningen men fick besked att detta inte skulle hjälpa. Är det enbart kommunens ekonomi som ligger bakom så bör ju alla andra bidrag och sponsringsavtal som kommunen har med föreningar och företag även sättas till noll. Om man menar att sponsring/bidrag även ska fortgå under dålig ekonomi så skulle ju en generell reducering av bidragen vara motiverat men inget totalt avslag.

Lina Bengtsson hävdar att kommunen trots beskedet om indragen sponsring indirekt stöttar Torsjö Live genom tjänster inom sanitet, såsom sophämtning och tömning av toaletter via Hässleholm Miljö AB. Men faktum är att vi så sent som förra veckan fick besked från Hässleholm Miljö att de inte kan hjälpa till med sanitetstjänster under sommarens upplaga av Torsjö Live, med hänvisning till kommunens riktlinjer. 

Sammanfattningsvis tycker vi att argumenten för avslag saknar logik och kommer att begära ett nytt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott för att få en ny dialog kring fortsatt samarbete. Vi tror att Torsjö Live erbjuder alla hässleholmare och övriga skåningar en unik upplevelse för hela familjen i en trygg och vänlig miljö och är ett arrangemang som ger Hässleholms kommun en positiv exponering i hela Sverige. Vi tycker även det är viktigt att beakta att det är ytterst få festivaler i Sverige som klarar av att stå på egna ben utan ekonomisk stöttning. Vill Hässleholms kommunpolitiker ha en levande och attraktiv kommun behöver de också ge förutsättningar för att lokala arrangemang ska kunna överleva. 

Vi vill passa på att tacka vår trogna publik, våra samarbetspartners i det lokala föreningslivet, entusiastiska sponsorer, funktionärer och sommarjobbare. Utan er hade Torsjö Live inte varit möjligt. 

Mats Gunnarsson (Festivalgeneral)
Jonas Johansson (Vice festivalgeneral)
Louise Wallin (Eventkoordinator)
 

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se