torsjö live vers2

Fåglar som orsakar skadegörelse måste stoppas

Fåglar som orsakar skadegörelse måste stoppas

INSÄNDARE. Bland mina vänner finns både bönder och fiskare. De har alla stor kunskap om djur och natur och försöker utöva sina yrken med stor respekt för djur och växtlighet. Det finns dock djur som ställer till besvärligheter och som har blivit för många för att det skall accepteras. Jag tänker då på fåglar som vildgäss och skarv. Alltför många gäss har medfört att vi fått en övergödning av vattendrag eftersom gåsgödseln innehåller mycket kväve och fosfor. Det stora problemet är dock den skadegörelse som sker på fälten. De stora fåglarna trampar ner växtligheten eller äter upp den. Flockar på hundratals gäss kan snabbt ödelägga ett helt fält.

Om gässen ställer till skada på fastlandet så finns deras motsvarighet i sjöar och hav. Man beräknar att skarven tar cirka 25 000 ton fisk varje år i svenska vatten. En utökning av jaktmetoder och jakttider behövs för att stoppa skadegörelsen från dessa fågelarter.

Lars-Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se