torsjö live

Påståendena om Freud är inte styrkta

INSÄNDARE. Mats Loman går i sin senaste insändare till personligt angrepp mot mig. Han gör det med anledning av att jag kritiserat hans tidigare insändare som osaklig, ologisk och ett ordbajseri. Ordbajseri är det om, som i Lomans fall, man producerar en mängd ord som inbördes inte ger en struktur som förmedlar saklig och logisk […]

Listan är redan lång

INSÄNDARE. Värna de svaga, stå upp för kärnverksamhet, den tuffa ekonomin. Dessa tre mantran har de styrande i Hässleholm det vill säga SD, M, och KD. Vi är nu endast inne i mars, årets tredje månad och det känns väl sådär om man röstat på något av de tre uppräknade partierna. Innan året är slut […]

Avverkningar ökar buller och lukt – upplag bakom reningsverket fördubblas

Groparna i vägen har fyllts i flera gånger, men de tunga lastbilarna förstör den snabbt igen.

Omfattande avverkningar har skett kring reningsverket i Hässsleholm, trots att vegetationen skulle skydda mot lukt. Syftet är inte bara att upplaget för bearbetning av massor ska utökas till det dubbla. Hässleholm Miljö AB har också börjat bredda vägen dit eftersom miljökontoret utreder bullerstörningar från de många transporterna. Men bullret ökar i takt med avverkningarna. Bolaget […]

Initiativ om bidrag till Torsjö Live och Hesslecitys sommar

Onsdagens kommunstyrelsemöte fick ta ställning till bidrag till Torsjö Live och Hesslecitys sommaraktiviteter, trots att ärendena tidigare avslagits. De lades till på dagordningen efter initiativärenden från oppositionen. Båda förslagen röstades dock ner. Vänsterpartiet föreslog att Torsjö Live skulle få 250 000 kronor i sponsorbidrag. Det var samma belopp som festivalen fått de senaste åren och […]