torsjö live vers2

Nej på nytt till muslimsk samlings- och bönelokal

Nej på nytt till muslimsk samlings- och bönelokal

Det blir ingen muslimsk samlings- och bönelokal på Verkstadsgatan i kvarteret Elefanten i Hässleholm. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger nej, både på grund av att verksamheten skulle strida mot detaljplanen och att den skulle utgöra en betydande olägenhet i bostadskvarteret. Grannar har också invänt utifrån den verksamhet som redan pågått då många människor samlades, fordon parkerades felaktigt på grund av platsbrist med mera. Några är oroliga för kriminaliteten i området och andra refererar till den tidigare moskén på Finjagatan som utsattes för mordbrand.

– Tanken var från början att göra något för ungdomarna, men kommunen vill inte hjälpa oss, säger Mohamad Abdolah, kontaktperson för föreningen Assalam & Al-ihsan.

Föreningen Assalam & Al-ihsan får inte ha samlingslokal på Verkstadsgatan. Foto: Berit Önell

Föreningen ansökte redan i april 2022 om bygglov för ändrad användning av lokalen, då till kaféverksamhet. Verksamhet med olika aktiviteter som biljard, tv-spel och pingisspel samt bön startade innan kommunen fattat beslut. Den 1 juni återkallades ansökan av dåvarande kontaktpersonen, V-politikern Mohamed Chehade efter besked om att det inte skulle vara möjligt att få bygglov. Under hösten hotades föreningen av sanktionsavgift eftersom lokalen ändå tagits i bruk. Då tömdes lokalen och senare lämnade föreningen in en ny ansökan om bygglov, nu för en tillfällig samlingslokal. Besöksantalet beräknades till uppskattningsvis 30-60 personer per dag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt ansökan skulle lokalen användas till samlingslokal för både unga och vuxna med aktiviteter, studier och religiösa tjänster såsom bön.

När lokalen var i bruk fanns pingisbord och biljardbord i aktivitetsrummet intill kaffeserveringen. Foto ur kommunens tillsynsärende

Detaljplanen säger att lokalen är avsedd för bostad och handelsändamål. Men den senaste användningen var verkstad, något som också strider mot detaljplanen men som godkänts.

– Kvarteret Elefanten är huvudsakligen avsett för boendeändamål och därav behöver fokus inriktas på en god boendemiljö, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i tjänsteskrivelsen.

Olägenheter kan enligt miljö- och stadsbyggnadsnämnden uppstå genom bland annat ökad ljudnivå från större folksamlingar. De fyra parkeringsplatserna utanför lokalen bedöms inte heller räcka till.

15 grannar har gått samman om en skrivelse där de befarar att det blir liknande problem som de upplevde att det var kring moskén på Finjagatan. Enligt skrivelsen var personer därifrån respektlösa, körde mycket fort på gatan, parkerade fel, var väldigt högljudda, skräpade ner med mera.

– Är det sen så lämpligt att ha en moské i ett hyreshusområde? De är ju ganska utsatta för hot och även verkställda hot, skriver grannarna.

En annan granne påtalar att fastigheten sedan lång tid varit präglad av brottslighet och drogkriminalitet, vilket kan utgöra en risk för både föreningen i samlingslokalen och för andra.

– Denna fastigheten är därför högst olämplig för det ändamål som bygglovet avser, skriver denna granne.

Den 356 kvadratmeter stora lokalen skulle enligt ritningen indelas i flera rum. Det största kallas aktivitetsrum och inrymmer sittgrupp, pingisbord och biljardbord. Det näst största är böneutrymmet som delas av så att en del kan användas till föreläsningar.

Kontaktpersonen Mohamad Abdolah berättar att föreningen nu har sagt upp hyreskontraktet och söker en annan lokal för sin verksamhet.

Lokalen var vid tillsynsbesöket enligt kommunen huvudsakligen inredd som samlingslokal. Ovanför skohornen uppmanar en koranvers besökare att ta av sig skorna. Foto ur kommunens tillsynsärende

– Vi måste hitta en godkänd lokal som följer reglerna, säger han.

Han är besviken över grannarnas reaktioner.

– När jag läste det blev jag väldigt ledsen, säger han.

– Det är skitsnack att vi var respektlösa. Vi var jättesnälla hela tiden.

Han förklarar att det inte handlar om en moské.

– En del vill komma dit för att be. Men det finns tv, pingis och spel också. En moské är något annat, i en egen byggnad, säger han.

– Vi tänkte göra en massa bra saker, samla ungdomar och samarbeta med polisen. Vi vill absolut gå vidare, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-11-02 Chehade (V) i blåsväder: Stopp för muslimsk samlingslokal

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se