torsjö live vers2

Stängning av Bullerbyn i strid med delegation

Beslutet att avveckla Bullerbyns förskola följde inte delegationsordningen. Det skulle ha tagits av barn- och utbildningsnämnden och inte av ordförande Stefan Larsson (M) ensam. Därför fattades ett nytt beslut i nämndens arbetsutskott i torsdags. – Det var för att förtydliga eftersom delegationsordningen har brister. Begreppet tillfällig stängning finns inte med, bara avveckling, säger Stefan Larsson. […]

Uppgörelsen med kommundirektören kan vara olaglig – Lars Johnsson flyr frågor

Uppgörelsen med förre kommundirektören om att han i tolv månader skulle få sin fulla månadslön om 106 500 kr för att ”vara tillgänglig” – trots att han sade upp sig själv och endast hade tre månaders uppsägningstid – kan ha varit olaglig, enligt expertisen. Brott kan dock vara svårt att styrka. Hanna Nilsson (SD) ger […]