torsjö live vers2

Uppgörelsen med kommundirektören kan vara olaglig – Lars Johnsson flyr frågor

Uppgörelsen med kommundirektören kan vara olaglig – Lars Johnsson flyr frågor

Uppgörelsen med förre kommundirektören om att han i tolv månader skulle få sin fulla månadslön om 106 500 kr för att ”vara tillgänglig” – trots att han sade upp sig själv och endast hade tre månaders uppsägningstid – kan ha varit olaglig, enligt expertisen. Brott kan dock vara svårt att styrka. Hanna Nilsson (SD) ger fortsatt svårtydda besked om vem och vad som låg bakom uppgörelsen, och Lars-Johnsson (M) som var kommunstyrelsens ordförande och formellt ansvarig fortsätter avvisa alla kontaktförsök.

Sedan Frilagts avslöjande i februari har läsare hört av sig för att fråga om upplägget verkligen kan vara lagligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
- kap. 11 2 § kommunallagen 

Förre kommundirektören Bengt-Arne Persson har utan tvekan inte begått något brott. Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, kan kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och ordförande Lars Johnsson (M), däremot ha agerat olagligt, beroende på om det funnits uppsåt.

– Kanske. Beror på lite vad som ligger bakom, säger han.

– Ganska vårdslöst med skattepengarna, men inte säkert det är olagligt.

Förre kommundirektören Bengt-Arne Persson.

Hade Bengt-Arne Persson varit en vanlig anställd, till exempel en vaktmästare, och Lars Johnsson vd på ett kommunalt fastighetsbolag, hade brottsrubriceringen ”trolöshet mot huvudman” kunnat bli aktuell. Det är dock osäkert i detta fall.

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.
– 2 kap. 8 § kommunallagen

– När man är arbetsgivare då gäller inte riktigt de här principerna på samma sätt, säger Olle Lundin.

– De har rätt att ingå avtal.

En svårighet är att kommunalråden med Lars Johnsson i spetsen i någon mening är Hässleholms kommun som juridisk person.

Liksom en ägare till ett företag som gör något dumt eller självdestruktivt kan de knappast vara trolösa mot sig själva.

– Å andra sidan får man inte gynna enskild hur som helst enligt kommunallagen, poängterar Olle Lundin.

Likställighetsprincipen
Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
– 2 kap. 3 § kommunallagen

Det finns dock ytterligare ett problem.

– Det behövs ett uppsåt, säger Olle Lundin.

Så länge det inte går att visa att kommunalrådens syfte var att gynna eller avtacka Bengt-Arne Persson, förutser han att försvarsadvokatens jobb inte blir särskilt svårt.

– Finns många berättelser man kan dra, säger han.

– Om jag skall vara djävulens advokat, kan de ju säga ’han har ju varit konsult åt oss’, alltså har han ju inte fått pengarna, utan jobbat för dem. Stått till deras förfogande, på något vis.

Det är ungefär det försvaret Hanna Nilsson gav i sin första intervju med Frilagt, och som Bengt-Arne Persson fortfarande håller fast vid.

– Jag står helt till kommunens förfogande, sade han till Frilagt.

Kommunalråden reviderar dock den 10 februari sin version i en insändare. Där uppger de att det i själva verket var kommunen som tog initiativ till uppsägningen, och att de endast gav Bengt-Arne Persson de tolv månaderna eftersom det var billigare än de 24 månader de egentligen var skyldiga honom.

Denna alternativa förklaring hade enligt Olle Lundin också kunnat fungera som försvar.

– Man har kanske gått bakom ryggen på skattebetalarna, men nog inte olagligt, säger han.

– Säger man upp någon på felaktig grund kan man bli tvungen att köpa ut.

Foto: Patrik Svedberg

Även vårdslöshet kan vara brottslig

Martin Bresman är chefsåklagare vid riksenheten mot korruption. Liksom Olle Lundin förutser han svårigheter för en eventuell utredning.

– Knivigt så sett att det krävs ett uppsåt, säger han.

Det är dock inte säkert att det är fullt så hopplöst som att åklagaren måste visa att kommunalråden hade avsikt att gynna Bengt-Arne Persson på kommunens bekostnad.

– Man talar om olika former av uppsåt. Det finns direkt uppsåt, när man medvetet skadar bolaget. Sedan kan man också ha tagit risker, eller agerat utan bry sig om att man skadar bolaget, alltså ett likgiltighetsuppsåt.

Om likgiltighetsuppsåt kan föreligga i detta fall, eller om kommunalrådens trovärdighet vid eventuell rättslig prövning kan påverkas av det faktum att parterna i uppgörelsen inte kan enas om orsaken till uppsägningen, vill han dock inte kommentera.

– Får vi in en anmälan kommer vi att titta på det.

Uppsägningens bakgrund fortsatt oklar

Parterna bakom uppgörelsen har lämnat motstridiga och inte alltid helt sammanhängande uppgifter till pressen om vad som egentligen föranledde uppsägningen och vem som tog initiativ till den.

Häromdagen inkom dock nya uppgifter till Frilagt som vi hoppas skall få kommunstyrelsens nuvarande ordförande Hanna Nilsson att lätta på hjärtat.

Hanna Nilsson (SD).

I en ljudupptagning av Oddvar Lönnerkrantz från januari i år hörs hon uttrycka ”tack och lov” för att de fått en ny kommundirektör.

– Inte alls som den andre som bara satt och gömde sig, säger hon.

Oredigerat kortare urklipp ur längre (ca 90 min) inspelning.

Helt annorlunda lät det några dagar senare i intervju med Frilagt. Då var hon nöjd med Bengt-Arne Perssons insats, och erkände inte att hon skulle ha skäl att vilja bli av med honom.

I kommunalrådens insändare ett par veckor senare där de sade sig ha tagit initiativ till uppsägningen framkom inte några invändningar mot Bengt-Arne Perssons mångåriga arbete som kommundirektör. Inte heller i sms-intervju med Frilagt ville hon säga något konkret negativt.

I en cirka 90 minuter lång ljudupptagning som Oddvar Lönnerkrantz delat med Frilagt pratar Hanna Nilsson förtroligt med vikingen om många känsliga ämnen.

Med utgångspunkt i ljudinspelningen frågar Frilagt henne ännu en gång om varför hon ville ha en ny kommundirektör.

– Jag ville ha en kommundirektör som jobbade, säger hon.

Under 2023 jobbar Bengt-Arne Persson knappast heller, men fortsätter likväl få bra betalt. Han ges möjlighet att lyssna på ljudinspelningen och bemöta dess innehåll.

– Ingen kommentar, detta får Hanna själv stå för, säger han.

När det gäller ansvarsfrågan förnekar Hanna Nilsson att hon skulle ha varit särskilt drivande bakom uppsägningen.

– Vi var överens, säger hon.

Efter att vårt samtal brutits fortsätter hon konversationen med Frilagt på sms.

Hur angelägen var du personligen att byta ut kommundirektören?

– Jag har egentligen inga mer kommentarer kring detta än det jag tidigare sagt och hänvisar till det, skriver hon.

Om ni ville göra er av med honom, varför skickade kommunen ut ett pressmeddelande om att han sade upp sig på eget bevåg? Hur såg den kalkylen ut? Är det inte attt gå bakom ryggen på hässleholmarna?

– Jag har egentligen inga mer kommentarer kring detta än det jag tidigare sagt och hänvisar till det.

Vi har fått uppgift om att en uppgörelse som denna kan vara olaglig. Kommentar?

– Hänvisar dig till Lars Johnsson som gjort uppgörelsen. I övrigt har jag inga kommentarer kring detta mer än det jag sagt tidigare.

Du sa själv att ni var överens. Och du var den som godkände avtalet i dess nuvarande form i mejl till [biträdande förvaltningschef som skrev under avtalet]. Skulle säga att du är lika ansvarig som [Lars Johnsson] är.

På det svarar hon inte.

Lars Johnsson känner ingen skyldighet att svara på frågor

Lars Johnsson som var kommunstyrelsens ordförande när överenskommelsen träffades har i mer än en månads tid hållit sig undan Frilagt. Han kan inte ens rakt avvisa oss i ett telefonsamtal, utan håller sig till mejl eller sms.

Lars Johnsson (M).

I ett mejl från Frilagt uppmanas han ringa upp för att klargöra de många frågetecken som omger ärendet. Vi hävdar att han som folkvald har ansvar och skyldighet att svara offentligt inför allmänheten.

– Det jag har att säga framgår med tydlighet av den insändare som jag, Hanna, och Lena hade. Detta har jag redan meddelat, skriver han.

Att framföra de många följdfrågor som den insändaren ger upphov till biter inte.

I en av Frilagts artiklar om ett annat ämne fick Lars Johnsson inte möjlighet till bemötande, något som ledde till att Frilagt klandrades av Mediernas Etiknämnd. Nu antyder han ett samband mellan detta och att han inte svarar på våra frågor.

– För övrigt måste du förstå att mitt förtroende för Frilagt är kört i botten. Avstår från att svara på frågor från er. Annan media är självklart välkommen att kontakta mig.

Frilagt påpekar att detta är en dålig ursäkt, för hade det något med saken att göra hade han svarat på Norra Skånes betydligt snällare frågor. Han upplyses också att om att hans bojkott av Frilagt är en nyhet i sig.

– Bojkott är din tolkning, svarar han.

– Jag har ingen skyldighet att svara på dina frågor och avstår därför från vidare kommentarer kring kommundirektören. Även om du inte respekterar det beslutet så är det så det får bli. Om det är något annat du funderar över är du välkommen att återkomma.

Lina Bengtsson svarar beskedligt

Lina Bengtsson (M) som efter valet efterträdde Lars Johnsson som moderat kommunalråd i Hässleholm svarar direkt när Frilagt ringer, trots att hon är rejält hes och snorig. Så fort hon börjar prata sätter rethostan igång.

Lina Bengtsson (M).

Gör Lars Johnsson fel som inte svarar för sig?

– Var och en får svara för sig, säger hon.

Har man en plikt att svara på frågor?

– Det försöker man göra såklart.

Hur gör du själv?

– Jag svarar om det överhuvudtaget är möjligt.

När vore det inte möjligt?

– Det kan vara att man är ute där det är dålig mottagning. Man kan också sitta på möte. Då kan man svara på sms.

Vad hade du gjort om du fått veta att någon av dina partikamrater inte pratar med media?

– Försökt kolla upp det. Kan hända att man haft särskilda skäl att inte kunna svara.

Fråga gärna Lars Johnsson när du träffar honom.

– Det kan jag göra, säger hon.

Hon berättar att styret har utarbetat en ny presspolicy, som dock inte är offentlig handling.

– Vi har bestämt att vi skall vara tillmötesgående mot pressen, säger hon.

Andra moderater gömmer sig

Idag är Lars Johnsson riksdagsledamot för moderaterna, och sitter dessutom i konstitutionsutskottet. Frilagt har i två veckors tid försökt få kontakt med moderaterna för att reda ut om hans agerande är förenligt med moderaternas presspolicy och deras syn på politikers förpliktelser gentemot pressen och allmänheten.

Pressavdelningen kommenterar inte, och lämnar inte ut presspolicyn, eftersom den inte är offentlig handling. Ingen moderat riksdagsledamot vi pratat med har heller velat göra det i deras ställe.

Sara E. Persson, pressekreterare till kulturminister Parisa Liljestrand (M), lovade återkomma, men gjorde aldrig det och har slutat svara på såväl telefon som mejl.

– Skicka henne ett mejl så ringer hon upp dig strax, säger växeltelefonisten glatt.

Det gick en gång, men inte fler, hur många gånger Frilagt än försöker.

– Vad konstigt, säger telefonisten.

Frilagt kommer senare fram till en annan sekreterare till kulturministern som lämnar meddelande till henne med uppmaning att ringa tillbaka, något som inte heller ger resultat.

Frilagt har också sökt partisekreterare Karin Enström.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se