torsjö live vers2

Stängning av Bullerbyn i strid med delegation

Stängning av Bullerbyn i strid med delegation

Beslutet att avveckla Bullerbyns förskola följde inte delegationsordningen. Det skulle ha tagits av barn- och utbildningsnämnden och inte av ordförande Stefan Larsson (M) ensam. Därför fattades ett nytt beslut i nämndens arbetsutskott i torsdags.

– Det var för att förtydliga eftersom delegationsordningen har brister. Begreppet tillfällig stängning finns inte med, bara avveckling, säger Stefan Larsson.

Joachim Fors (S) var emot en stängning i vilket fall.

Beslutet att stänga Bullerbyns förskola i Hässleholm tas nu om i nämnden eftersom barn- och utbildningsnämndens ordförande inte hade delegation att fatta beslutet själv. Foto: Berit Önell

Den 16 januari kom beskedet till personal och vårdnadshavare: Bullerbyns förskola ska avvecklas i augusti och både barn och personal placeras ut på andra förskolor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– En avveckling från augusti 2023 möjliggör att förskolan rivs och ersätts, står det i meddelandet till vårdnadshavarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) vill nu ändra delegationsordningen. Foto: Berit Önell

Det var ett så kallat ordförandebeslut som Stefan Larsson alltså tagit ensam.

– Med bakgrund av detta har barn- och utbildningsnämndens ordförande gett förvaltningschefen uppdraget att avveckla Bullerbyns förskola, avslutas texten.

Joachim Fors, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden reagerade och ställde en så kallad enkel fråga till Stefan Larsson vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari.

– Vad ger dig rätten att besluta om Bullerbyns förskolas framtid?

Stefan Larsson svarade då att det var en olycklig formulering till vårdnadshavarna och att ambitionen aldrig varit att avveckla utan att ersätta förskolan med en ny byggnad. Ändå tas frågan alltså upp för nytt beslut. Den 23 mars står det på nämndens dagordning.

Joachim Fors ser det som ett sätt för Stefan Larsson att rädda sitt skinn eftersom han i strid med delegationsordningen gett order till förvaltningschefen att avveckla förskolan.

– Nu vill majoriteten ändra sig till att stänga förskolan tillfälligt. Allt för att försöka släta över det faktum att Stefan Larsson (M) inte har följt delegationsordningen för barn-och utbildningsnämnden, skriver han i en protokollsanteckning till arbetsutskottet.

Han tycker inte om att Stefan Larsson skyller formuleringen på tjänstemännen, men konstaterar att majoriteten är på väg att backa i denna fråga, liksom när det gäller skolan i Norra Skåne-huset och den föreslagna flytten av högstadiet på Linnéskolan till Läredaskolan.

– Det kvittar vad de rör i nu så backar de, säger han.

Joachim Fors (S) vill inte att Bullerbyns förskola ska avvecklas alls.Foto: Urban Önell

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt att föreslå att nämnden beslutar om en tillfällig stängning av Bullerbyns förskola och att begreppet “tillfällig stängning” ska skrivas in i delegationsordningen.

S anser istället att Bullerbyn ska vara kvar tills en ny kommunal förskola byggts på Björklunda, i linje med den nya detaljplanen som den styrande majoriteten inte vill bygga ut just nu.

Fors är också kritisk till att inga pengar till återuppbyggnad ännu avsatts i budgeten.

– Jag ska driva på för att det ska komma med i budgetberedningen nu, säger Stefan Larsson.

Han vill att bygget ska ske under 2024. Budgeten beslutas i juni och budgetberedningen startar inom kort.

– Det är rätt angeläget att bygga upp en ny Bullerbyns förskola. Det har fötts färre barn 2022, så det passar rätt bra nu. Sedan hoppas vi det blir fler barn igen och att förskolan då är på plats för att kunna ta emot dem, säger Stefan Larsson.

Han medger dock att befolkningsprognoserna även på längre sikt säger att födelsetalen minskar. Därför anser han inte att förskolan på Björklunda ska byggas nu, men hoppas att även den behövs på sikt.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-27 Frågor om kontroversiella beslut på fullmäktige

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se