torsjö live vers2

Frågor om kontroversiella beslut på fullmäktige

Frågor om kontroversiella beslut på fullmäktige

Kommunfullmäktiges livligaste debatt handlade på måndagskvällen om den dagliga verksamheten Ge och Fås lokaler. Hela fyra interpellationer hade lämnats in om kontroversiella beslut från det nya majoritetsstyret och dessutom en enkel fråga.

Genomgående i flera av frågorna är att berörda överraskats av beslut om stora förändringar. Agneta Olsson Enochssons interpellation innehöll de fyra frågor som enhetscheferna i daglig verksamhet ställt i en insändare utan att få svar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Agneta Olsson Enochsson (L) hade många frågor om Ge och Få.

På frågan hur beslut fattats svarade kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) att det var med i budgeten för 2023 som antogs av fullmäktige den 5 december. Men där står bara “Lokalförändring för Ge & Få”. Inte ens beloppet är med, än mindre något underlag om vad som ska göras och hur det ska fungera. Hanna Nilsson bekräftade att avsatt belopp för att renovera “plåtskjulet” är 1,8 miljoner kronor. Frågan om hur en ideell förening kan få gå före en lagstadgad verksamhet gjorde henne upprörd.

– Det handlar verkligen inte om att ställa olika verksamheter mot varandra. Kommunen har för mycket lokaler och det vet vi allihopa, sa hon.

Hon betonade att Ge och Fås verksamhet kommer att kunna fortsätta och att tanken är att den nya lokalen ska fungera mer som en lagerlokal än den nuvarande där deltagarna också arbetar med att bland annat renovera möbler.

– Genom att göra den här förändringen sparar vi ungefär en halv miljon, på olika sätt, och det är mycket pengar. Det blir faktiskt inte en jättestor försämring i deras verksamhet, det blir en förändring, sa hon.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) försvarade en flytt av Ge och Få.

En annan effekt hon lyfte fram var att en företagare får möjlighet att utveckla sin verksamhet.

– Jag tycker att det har blivit en väldigt olycklig diskussion, väldigt mycket större än vad det är. Vi lägger av en anledning 1,8 miljoner för att göra detta till någonting bra. All förändring är jobbig, så är det bara, men vi kommer att göra det absolut bästa av detta.

Hon uttryckte förvåning över frågorna och förklarade att både L och andra partier varit med och diskuterat saken tidigare och inte haft något emot förändringen.

– Jag har mina mötesanteckningar här.

Agneta Olsson Enochsson ansåg att det fanns många frågor kvar. Hon betonade att LSS är en lagstadgad verksamhet och att Ge och Få har sparat mycket pengar åt kommunen genom att möbler kunnat återanvändas. Ändå ska de nu få 50 kvadratmeter mindre yta.

– De har många gånger fått flytta ut för att tillgodose en förenings verksamhet, det kan jag också tycka känns ganska taskigt, sa hon.

Christer Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden, protesterade mot Hanna Nilssons historieskrivning och menade att den dialog som varit tidigare inte handlat om detta.

– Ska man flytta verksamheten ska man flytta till något likvärdigt eller bättre. Det här är inte det, sa han.

Han ifrågasatte också att en halv miljon kan sparas in.

– Förvaltningen har aviserat att den här lösningen kräver en tjänst till. Den kostar 500 000 kronor per år.

Chriser Welinder (S), andre vice ordförande i omsorgsnämnden, menade att ökade hyresintäkter skulle ätas upp av att det behövs en tjänst till på daglig verksamhet om förändringen genomförs.
Susanne Lottsfeldt (SD), förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Han betonade att såväl föreningen FUB som personalen är negativa.

Omsorgsnämndens förste vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD)

– Jag blir helt förstummad. Under fyra år tidigare var vi faktiskt överens i den här frågan, sa hon.

– Vad vi har varit överens om är att lösa situationen men inte med denna lösningen, svarade Christer Welinder.

– Att hitta en lösning tror jag nästan alla ville. Men just den här byggnaden har vi inte diskuterat. Det har varit en tillbyggnad eller helt andra lokaler, sa också oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Lina Bengtsson (M) förklarade att “skilsmässan” mellan Ge och Få och Modelljärnvägsföreningen innebär att daglig verksamhet får lugn och ro och slipper flytta när föreningen ska ha sina event.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S).

Anders Edwall (C ) undrade varför det inte är föreningen som ska ha lagerlokalen. Både han och Thomas Haraldsson ville ha närmare besked om hur pengar ska sparas, men fick inga svar.

– Personalen tycker att det är dåligt och deltagarna är uppstressade. Jag tycker att det borde räcka för att bromsa upp, sa Magnus Åkeborn (V).

Joachim Fors ställde en enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) som genom ett ordförandebeslut bestämt att Bullerbyns förskola ska avvecklas.

– Vad ger dig rätten att besluta om Bullerbyns förskolas framtid?

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Enligt delegationsordningen ska beslut om avveckling av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av barn- och utbildningsnämnden. Nu kom frågan aldrig till nämnden. Istället fick berörd personal och vårdnadshavare bara ett brev om att den slitna förskolan ska avvecklas i sommar och sedan rivas, men därefter åter byggas upp. Barnen kommer att erbjudas platser på andra förskolor, liksom personalen.

Joachim Fors påpekade att inga pengar för återuppbyggnad avsatts i budgeten.

– Det var en olycklig formulering i brevet till vårdnadshavarna. Det har aldrig varit aktuellt att avveckla Bullerbyn. Ambitionen är att bygga upp en ny förskola, svarade Stefan Larsson.

Han medgav att det inte finns pengar till återuppbyggnad.

– Det är angeläget att det kommer med när ny budget antas i juni.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ansåg inte att rivningen av Bullerbyns förskola innebär en avveckling eftersom en ny förskola ska byggas upp på samma plats.
Thomas Haraldsson (L).

Även Europaforum blev ämne för en interpellation. Det var Thomas Haraldsson (L) som bland annat ville veta vilka alternativ till finansiering för Europafoprum styret tittat på innan arrangemanget avvecklades. Inga alls, blev svaret.

– Vi i SD har i många år velat prioritera bort Europaforum. Vi förstår att många tycker att det har varit bra, men vi vill hellre prioritera annat, förklarade Hanna Nilsson.

Hon förklarade att Lunds kommun ganska snabbt gick ut med att de ville ta över och arrangera Europaforum. Därför bedömdes det inte aktuellt för Häslseholm att undersöka andra finansieringsmöjligheter.

– Ytterst beklagligt, sa Lena Wallentheim.

Interpellationer om Sösdala simhall och äldreomsorgens korttidsboende Lyckåsa besvaras vid nästa kommunfullmäktige.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se