torsjö live vers2

Flytten av Ge och Få ska dra in en halv miljon åt kommunen

Flytten av Ge och Få ska dra in en halv miljon åt kommunen

Nya hyresintäkter och minskning av kommunala hyreskostnader, totalt cirka en halv miljon kronor, blir kommunens vinst om den dagliga verksamheten Ge och Få tvingas lämna cirka 670 kvadratmeter av sina lokaler i Miloverkstaden. De erbjuds betydligt mindre lokaler.

– Om allt går i lås ger det 500 000 kronor. Det kan bli ännu mer, vi vet inte än var det landar, säger Ulf Berggren (SD), ordförande i tekniska nämnden.

Han är nöjd med mötet på fredagen då han och omsorgsnämndens ordförande Robin Gustavsson (KD) besökte Ge och Få. Verksamhetschef Malena Sylvan säger att hon måste sätta sig med personalen och gå igenom förutsättningarna innan hon tar ställning vidare.

Ulf Berggren (SD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Urban Önell

Ulf Berggren förklarar att han i nuläget inte kan säga vilka företag som är aktuella som nya hyresgäster, men det kan bli mer än ett privat företag. Det gäller en del av den yta på cirka 1 175 kvadratmeter som Hässleholms Modelljärnvägsförening hyr idag. Modelljärnvägsföreningen ska ha en del kvar plus erbjudas Ge och Fås del av Miloverkstaden till sina utställningar. De senaste åren har daglig verksamhet flyttat ut tre gånger om året för att ge plats åt föreningens utställningar och marknader. Förra året kunde Ge och Få därmed inte bedriva sin vanliga verksamhet under totalt 30-40 dagar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ulf Berggren vill inte säga att Ge och Få blivit utkörda.

– Föreningen har frågat om de får låna lokalen. Men de kan inte hålla på så och flytta ut och in, det är inte ok det heller. Därför gör vi en annan lösning utan att investera alldeles för mycket pengar. Vi kämpar för att det ska bli så bra som möjligt, säger han.

Även föreningen kan få högre hyra, men det finns det ännu inte något förslag på.

– Det är två veckor per år. De andra veckorna gäller helt andra förutsättningar, säger Ulf Berggren.

Han påpekar att föreningens event lockar tusentals människor till kommunen. Men föreningen får alltså också mindre yta i den del som inte används till event. Den yta som bara ska användas vid event kan kanske hyras ut däremellan.

– Det här är inte färdigutrett, men de kan inte heller växa hur mycket som helst, säger Berggren.

– De får också börja betala. Men om det blir marknadsmässiga hyror kanske de inte klarar det, säger han.

Lokalen till vänster vill kommunen att Ge och Få lämnar. De erbjuds istället det röda ”plåtskjulet i bakgrunden. Lokalen till höger kommer de att få behålla. Foto: Berit Önell

Idag betalar Hässleholms Modelljärnvägsförening 165 113 kronor, det vill säga 141 kronor per kvadratmeter, inklusive, el, värme och varmvatten. En låg hyra.

– Alla föreningar har mer eller mindre subventionerat, säger Ulf Berggren.

Modelljärnvägsföreningen får dessutom bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen, i år 70 700 kronor.

Omsorgsförvaltningen och andra kommunala verksamheter betalar inte vanlig hyra utan hyresbeloppet regleras internt. För Ge och Fås del av Miloverkstaden gäller i nuläget 53 207 kronor. Det motsvarar bara 79 kronor per kvadratmeter.

Ulf Berggren förklarar att det inte är aktuellt att använda den gamla lackeringsverkstaden, som tidigare föreslagits, eftersom den blir för dyr att sanera. Istället får Ge och Få helt enkelt mindre ytor. En del av verksamhetslokalen som idag används som garage kan också tas i anspråk.

– Det finns jättemycket ytor. De behöver kanske inte köra in tre lastbilar samtidigt, säger Berggren.

Han medger nu att den plåthall som erbjuds inte ska vara förråd utan verksamhetsyta. Han tar helt avstånd från att den bara skulle värmas upp till 15 grader, men håller fast vid att en del av lokalerna kan hålla lägre temperatur och enbart användas för förvaring av saker som tål det. På längre sikt säger han att ambitionen är att bygga en ny hall till Ge och Få bakom den befintliga lokal som ska vara kvar – eftersom behovet av daglig verksamhet väntas öka. Detta avfärdades för ett par år sedan eftersom det blev för dyrt.

– Mötet började rätt tufft, men slutade positivt när vi berättade hur vi kan göra i en övergångsperiod, säger Ulf Berggren.

– Den nya hallen kommer att bli finare än den de har idag. Arbetsmiljön kommer att bli bättre.

Den ska isoleras och värmas upp, få glasdörrar, ny belysning med mera, men inte toaletter och vaskar.

– Det finns inte ekonomiskt utrymme i denna rundan, men kanske om tre-fyra år, säger Ulf Berggren.

Nu finns 1,8 miljoner kronor budgeterat till renovering.

– Jag tycker att det här har tagit helt galna proportioner på sociala medier, säger Ulf berggren.

Det är kanske inte så konstigt att det blir reaktioner när de mest utsatta i samhället kommer i kläm?

– Det förstår jag, men allt som har skrivits stämmer inte, som att vi skulle ha erbjudit lackeringsytan till Ge och Få, säger Ulf Berggren.

Hade det inte gått att hitta andra lösningar än att de måste flytta?

– Jo, kanske, men vissa lokaler är mer ändamålsenliga för att ta in företag. Då kan vi göra en liten rockad och ordna nya lokaler till Ge och Få.

Frågan är nu vad som händer härnäst,

– Pengarna finns redan i tekniska nämndens budget, så det är bara att avropa, säger Ulf Berggren.

Malena Sylvan säger att hon efter mötet fortfarande inte är säker på var besluten ska fattas.

– Vi har mest bara tittat på lokalerna och hur de eventuellt kan förändras. Det finns lite olika alternativ, säger hon.

Hon betonar att en konsekvensanalys behöver göras.

– Det kommer att bli rätt mycket mindre yta. Vi måste titta ordentligt på det. Jag får sätta mig med personalen, säger hon.

Hon bekräftar att ett ökat behov av daglig verksamhet väntas de närmaste åren.

– Därför hade en ny hall varit den bästa lösningen för oss, säger hon.

Hon förklarar att deltagarna också behöver flera ytor att arbeta på så att de inte blir för många på samma ställe, men ändå nära varandra.

– Det blir svårt att använda den nya lokalen som arbetsyta om det inte finns toalett och vaskar, framförallt för våra deltagare, säger hon.

En lokal längre bort har också diskuterats, men om den ska användas behövs mer personal.

Berit Önell

Läs mer:

2023-02-23 Modelljärnvägsföreningen tränger undan daglig verksamhet

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se