torsjö live vers2

Frågor om kontroversiella beslut på fullmäktige

Kommunfullmäktiges livligaste debatt handlade på måndagskvällen om den dagliga verksamheten Ge och Fås lokaler. Hela fyra interpellationer hade lämnats in om kontroversiella beslut från det nya majoritetsstyret och dessutom en enkel fråga. Genomgående i flera av frågorna är att berörda överraskats av beslut om stora förändringar. Agneta Olsson Enochssons interpellation innehöll de fyra frågor som […]

Flytten av Ge och Få ska dra in en halv miljon åt kommunen

Nya hyresintäkter och minskning av kommunala hyreskostnader, totalt cirka en halv miljon kronor, blir kommunens vinst om den dagliga verksamheten Ge och Få tvingas lämna cirka 670 kvadratmeter av sina lokaler i Miloverkstaden. De erbjuds betydligt mindre lokaler. – Om allt går i lås ger det 500 000 kronor. Det kan bli ännu mer, vi […]

Ekonomiska värden går till spillo

INSÄNDARE. Den 14 december 2022 tillträdde jag en skogsfastighet och ansökte om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten i Hässleholm, bekräftad 20 december 2022. Eftersom man inte är ägare till fastigheten i fastighetsregistret förrän Lantmäteristyrelsen har gjort sin jobb, är jag förhindrad att utföra åtgärder på fastigheten. Stormen ”Otto” den 17 februari detta år, orsakade en hel del […]