torsjö live vers2

Ekonomiska värden går till spillo

Ekonomiska värden går till spillo

INSÄNDARE. Den 14 december 2022 tillträdde jag en skogsfastighet och ansökte om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten i Hässleholm, bekräftad 20 december 2022. Eftersom man inte är ägare till fastigheten i fastighetsregistret förrän Lantmäteristyrelsen har gjort sin jobb, är jag förhindrad att utföra åtgärder på fastigheten. Stormen ”Otto” den 17 februari detta år, orsakade en hel del fällda träd och Skogsstyrelsen ställer krav på skyndsam upparbetning och utforsling av dessa – jag kan nu inte utföra detta. Är Sverige på väg att kvävas i byråkrati? Myndigheten kan inte klaga på bristande ekonomiska resurser då de debiterar för närvarande 1 700 kronor per timma för åtgärden. Vid telefonkontakt med myndigheten den 22 februari 2023 gavs beskedet att handläggare kunde utses vid deras möte i mars eller april, därefter en handläggningstid. Till detta kommer 6 veckor innan åtgärden vunnit laga kraft. Vi är inne i sommartid och skogens skadeinsekter har gjort sitt och jag har gjort ett lagbrott. Byråkratins gissel!

Bertil Månsson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se