torsjö live

Fullmäktigedebatter i skuggan av politisk kris

Fullmäktigedebatter i skuggan av politisk kris

Kraftig kritik framfördes mot SD:s hantering av Sösdala simhall och äldreomsorgens korttidsboende Lyckåsa vid måndagskvällens kommunfullmäktige. Köpet av mark till endurobana blev återremitterat. Intresset för sammanträdet var stort från både allmänhet och medier efter de senaste veckornas avslöjanden som spräckt majoritetsstyret med SD, M och KD. Hanna Nilsson (SD), fortfarande kommunstyrelsens ordförande, var på plats men lyckades undvika medieuppbådet genom att gå en bakväg in i röda salongen. SD:s gruppledare Ulf Berggren tycks ha bojkottat Frilagt, men svarar oss inte på frågor om det heller.

Hanna Nilsson smet in bakvägen till sina partikamrater, från vänster Ulf Berggren och Sven Lundh i röda salongen vid måndagens kommunfullmäktige.
– Inga kommentarer, upprepade SD:s så kallade talesperson Ulf Berggren gång på gång när Frilagt och Sveriges Radios Odd Clausen försökte få en kommentar. I slutänden var det bara Frilagt som han vägrade prata med.

För ovanlighetens skull var fler medier än Frilagt närvarande vid kommunfullmäktige i kulturhuset i Hässleholm. Tre väktare hade uppsikt över tillställningen.

SD:s ledamöter anlände sent och undvek de flesta journalister.

– Inga kommentarer, upprepade Ulf Berggren gång på gång.

Frilagt frågade hans partikamrat Jerry Andersson om inte Hanna Nilsson skulle delta i sammanträdet. Svaret var tydligt nog.

– Tror ni verkligen hon går det hållet in?

När det senare blev paus försvann hon snabbt via scenen.

Fyra vikingar från Vätteryd hänvisades som allmänheten i övrigt till läktaren där det var ovanligt stor publik.

– Vi är bara nyfikna, sa Oddvar Lönnerkrantz.

Joachim Fors (S) ville i en interpellation ha svar av Ulf Berggren (SD), ordförande i tekniska nämnden, bland annat om ett formellt beslut om rivning av Sösdala simhall ska fattas i kommunfullmäktige. Han fick inte något rakt svar.

– När och om en byggnad eller lokal bedöms uttjänt eller när behovet förändras kommer förvaltningens tjänstemän hantera frågan och lämna förslag på åtgärd, läste Ulf Berggren bland annat och deklarerade att han tyckte att han skrivit ett väldigt bra svar.

Oddvar Lönnerkrantz och hans fru Maral Otetileu från Vittfarnas vikingaby var för första gången på plats för att lyssna på fullmäktiges sammanträde.
Lena Wallentheim (S) och Torsten Nilsson (M) skämtade om framtida samarbetsmöjligheter före sammanträdet i kulturhuset.

Han fortsatte i ungefär samma stil när det gällde frågor om kostnaderna för att renovera återstoden av idrottshallen och den yttervägg som redan rivits.

Fors påminde om att Berggren vid fullmäktige i januari sa att väggen skulle byggas upp igen. Dagen därpå berättade Norra Skåne att simhallen istället skulle rivas. Planeringen för väggen hade då redan avbrutits efter att SD beslutat svika sitt vallöfte om att renovera simhallen. Det ville SD inte ha någon debatt om i fullmäktige och gav därför sken av att väggen skulle byggas upp igen. Dessutom bad Hanna Nilsson Norra Skåne att vänta med publicering av nyheten.

Men nu fick fullmäktige i alla fall veta att en tillfällig vägg beräknas kosta mellan 300 000 och 400 000 kronor. Berggren hänvisade också till framtida budgetarbete.

– Det får de som styr i kommunen ta hand om, sa han och antydde att SD inte får vara med längre.

Joachim Fors uppmanade honom att förtydliga och påminde om att Hanna Nilsson på vikingabyns inspelningar sagt att det kan bli en vikingahall istället för en simhall i Sösdala.

När även Thomas Haraldsson (L) krävde svar av Berggren blev han irriterad.

– Förra veckan var vi en del av styret. Enligt media är vi väl inte det längre, sa han.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var kritisk till att kommunfullmäktiges tidigare beslut inte följts.

– Man kan inte riva när fullmäktige beslutat att renovera och det här är inte enda frågan. Ni kan inte hoppa över den demokratiska processen, sa hon.

Hanna Nilsson gick upp och påstod att SD tagit klart ställning för att inte renovera Sösdala simhall.

– Det har vi varit väldigt tydliga med, sa hon, trots att partiet tidigare röstat för renovering och även gav sken att stå för det i valrörelsen.

– Det har vi varit väldigt tydliga med, sa Hanna Nilsson (SD) om Sösdala simhall.

Hon kunde tänka sig att lyfta upp simhallen som ett separat ärende i fullmäktige igen. Även hon påminde om att det är oklart vem som ska styra kommunen framöver.

– Sedan får framtiden utvisa vem som skriver fram det ärendet, sa hon.

Uttalandena från Hanna Nilsson och Ulf Berggren fick Simon Berneblad (KD) att mitt under fullmäktige skicka ett meddelande till Frilagt.

– KD:s hållning är att först se om SD är villiga att släppa Hanna för att fortsätta vårt samarbete. Det är alltid vårt förstahandsval och kommer att sonderas innan vi gör någonting med S, skrev han.

Finns det alltså något utrymme för att förhandla med SD?

– Som både jag och Christer (Caesar) har sagt innan – samarbetet hänger på om Hanna är kvar eller ej. Så absolut, behövs egentligen inte ens förhandlas om hon avgår.

Han berättar att det kommit signaler om att SD:s inställning kan förändras. Något ytterligare besked kom inte under kvällen.

KD hoppades fortfarande på att SD skulle ändra sig och offra sitt kommunalråd.
– Det saknas enorma belopp i kommunen, sa Björn Widmark (FV).

Björn Widmark (FV) var också kritisk till löftena före valet, men var bestämd med att det inte finns pengar till att renovera Sösdala simhall och inte heller till att bygga ett nytt badhus i Hässleholm, åtminstone inte av den påkostade modell som är på gång.

– De pengar ni avsatt kommer inte att räcka. Det saknas enorma belopp i kommunen. Hur mycket ska socialen skära ned? Det är lagstadgad verksamhet och vi har inte pengar till den, sa han.

Anders Edwall (C ) ställde också frågor till Ulf Berggren i en interpellation om den avbrutna renoveringen av korttidsboendet Lyckåsa som ägs av det kommunala bolaget Hässlehem. Omsorgsnämnden var angelägen om en renovering efter erfarenheterna från pandemin då det inte gick att bedriva barriärvård på Lyckåsa på grund av att det inte fanns toalett och dusch på alla rum. Men trots beslut i kommunfullmäktige om renoveringen avbröts den i januari av tekniska nämnden som bedömde att det skulle bli för dyrt.

Anders Edwall (C) var inte nöjd med svaren från Ulf Berggren, särskilt inte sedan nya siffror kom fram.

Anders Edwall fick läsa i Frilagt om beslutet och att ombyggnaden skulle bli 15-20 miljoner dyrare än väntat. Nu ville han veta hur mycket Ulf Berggren trott att den skulle kosta, hur mycket högre hyran skulle blivit, vad Lyckåsa nu ska användas till med mera.

– Det blev så pass dyrt att det skulle bli billigare att köpa platser i en annan kommun, sa Berggren.

Han hävdade att hyran skulle bli nästan dubbelt så dyr, men enligt hans skriftliga svar skulle den öka med cirka 1,65 miljoner från nuvarande nivå på cirka 4,07 miljoner kronor, alltså med mindre än 50 procent.

– SD är införstådda med att Lyckåsa ska finnas kvar. Omsorgen får bestämma hur det ska drivas, sa Berggren och hänvisade till tjänstepersonerna.

Anders Edwall var inte nöjd med att ansvaret skulle läggas helt på tjänstemännen, inte heller med att kommunen måste betala över en miljon kronor till Hässleholm i så kallad förgävesersättning för projekteringen. Han konstaterade att tekniska nämnden valt att inte gå vidare till fullmäktige och begära mer pengar.

– Det här måste väl om något vara kärnverksamhet? Det blir ännu konstigare när ni vill ha kvar Lyckåsa inom omsorgen.

Christer Welinder, andre vice ordförande i omsorgsnämnden, förklarade att antalet platser på korttidsboende inte räcker utan Lyckåsa. Då krävs köp av platser och de äldre får placeras i andra kommuner.

– Är det inte värt 1,6 miljoner att få en bra barriärvård, undrade han.

Plötsligt kom Thomas Haraldsson (L) med helt andra siffror som han fått från Hässlehem. Hyran skulle då bara öka med 88 000 kronor per månad. Han tyckte också att den bästa tiden att bygga måste vara nu när en lågkonjunktur är på gång.

Anders Edwall förklarade att han inte kunde godkänna interpellationssvaret eftersom siffrorna var osäkra och undrade om ärendet kunde skjutas upp till nästa sammanträde. Men fullmäktiges ordförande Erik Berg (M) svarade att han i så fall får ställa en ny fråga eller interpellation.

SD ansåg att simhallen och Lyckåsa kostade för mycket, men drog sig inte för att köpa mark för 9,5 miljoner kronor till enduroklubben FMCK. Ärendet blev dock återremitterat efter förslag från Ernst Herslow (FV).

– Det blir lite bisarrt när man inte har råd med det andra, sa han och beklagade att FMCK inte fått vara kvar på Hovdala.

Ernst Herslow fick igenom en återremiss av markköpet för 9,5 miljoner åt enduroklubben.

Nu undrade han varför de inte kunde vara kvar på sin tillfälliga bana på Hässleholm Nord och kritiserade att ingen värdering av skogen fanns med i handlingarna. Han ville ha en återremiss för att få fram en värdering.

– Annars köper vi marken i blindo.

Han vände sig också emot att skriva sidoavtal för 50 år framåt om att kommunen ska tömma sopor och bekämpa invasiva arter på mark som tillhör säljaren Stiftelsen OD Krooks donation.

Tekniska nämndens tidigare ordförande Torsten Nilsson (M) berättade att två värderingar är gjorda.

– Märkligt att inte skicka med värderingarna, är det något man vill dölja? frågade Anders Edwall.

Anders Edwall ville lägga till en återköpsklausul i avtalet, så att köpet går tillbaka om länsstyrelsen inte ger FMCK tillstånd att köra enduro på området. Även han ville därför ha återremiss.

L, S, V och MP ställde sig också bakom en återremiss. Efter votering stod det klart att 29 av fullmäktiges 61 ledamöter ville att ärendet förbereds bättre före beslut, vilket räckte för en minoritetsåterremiss. Sedan blev beslutet att handlingarna ska kompletteras med värderingar, men inte med återköpsklausul.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se