torsjö live vers2

Kommunen anlitade krishanterare till Hanna Nilsson (SD)

Kommunen anlitade krishanterare till Hanna Nilsson (SD)

Hässleholms kommun har anlitat en extern krishanterare och kommunikationsstrateg för att stötta kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) i turbulensen. Kommundirektör Ulf Bengtsson gav uppdraget till sin tidigare kollega i Helsingborgs stad, Birgitta Darrell, som får 1 500 kronor i timmen.

Kommunen bekostade krishantering för kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Uppmärksamheten kring uttalandena från kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) ledde till både politisk kris och behov av krishantering för tjänstepersoner som tagit illa vid sig av kränkande omdömen i inspelningar från Vittfarnas vikingaby. Men den externa krishanteraren skulle inte hjälpa dem utan stödet var till för Hanna Nilsson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hanna Nilsson sjukskrev sig fredagen den 17 mars efter en vecka med avslöjanden om att hon bland annat försökt anlita vikingarna som torpeder för att få en kommuninvånare att dra tillbaka ett överklagande, gett löfte om bygglov utan ansökan alternativt att kommunen skulle köpa vikingabyn för tio miljoner kronor och att hon uttalat sig om andra politiker och tjänstepersoner som dumma, galna eller helt värdelösa.

Den 22 mars tecknade Ulf Bengtsson ett avtal med Birgitta Darrell och hennes enskilda firma Bida kommunikation. Syftet är “strategisk kommmunikationsrådgivning åt kommunledningen”. Avtalet gäller tre månader med möjlighet till förlängning i tre månader.

Priset är 1 500 kronor per timme plus restid 250 kronor per timme och 18,50 per mil med egen bil samt ersättning för utlägg mot kvitto. Kommunen betalar alltså enbart för nedlagd tid. Ulf Bengtsson uppskattar att 10-15 timmar lagts ner så här långt.

Avtalet gäller i tre månader med möjlighet till tre månader förlängning, men Ulf Bengtsson bedömer att uppdraget redan är avslutat. Foto: Urban Önell

Han bedömde att kostnaden skulle stanna inom gränsen för direktupphandling och behövde därför inte ta in flera anbud.

– Uppdraget innebär rådgivning i hur kommunen hanterar den uppkomna situationen. Det inträffade påverkar bilden av kommunen, våra medarbetare, vårt varumärke samt attraktivitet som arbetsgivare. Det är min erfarenhet i sådana lägen att det är bra att ta in någon utifrån som kan hjälpa oss tänka och hantera saker i rätt ordning, som ett komplement till våra egna duktiga medarbetare, skriver han i ett mejl till Frilagt på onsdagen.

Han förklarar att avtalets längd är en standardformulering i den här typen av avtal.

Men han säger att det troligen inte längre finns behov av rådgivningen. Anledningen är de besked som M och KD lämnade fredagen den 24 mars om att de bryter samarbetet med SD eftersom Hanna Nilsson inte avgår.

– Det kan ändras om något ytterligare inträffar, men så här långt är uppdraget avklarat, skriver han.

Krisarbete på statlig nivå

Birgitta Darrell startade företag 2016 med fokus på krishantering och kommunikation. Hon har en gedigen erfarenhet inom området, främst från statligt håll där hon bland annat arbetat som informations- och anhörigansvarig på Rådet för stöd och samordning efter tsunamin, som chef för kriskommunikationssektionen på Krisberedskapsmyndigheten och på socialdepartementet. Hon har utbildat cirka 200 kommuner i krishantering och även varit kommunikationschef i Helsingborgs stad.

Hon förklarar att hennes uppdrag i Hässleholm gällde både krishantering och kommunikation, men inte för tjänstepersonerna utan för den politiska ledningen, främst för Hanna Nilsson i hennes roll som kommunstyrelsens ordförande.

– Det handlar inte om den personliga krishanteringen utan om organisationen och myndigheten.

– Jag har primärt suttit med SD, med Hanna och Ulf (Berggren), säger Birgitta Darrell.

Hon har även pratat väldigt kort med Lena Wallentheim (S) och introducerat sig för kommunikationschef Hanna Gardell samt deltagit i ett möte där fyra ledande politiker för M och SD var med.

Se till hässleholmarnas bästa

– Mitt uppdrag är egentligen att se till hässleholmarnas bästa, att få ordning på den situation som varit och fortfarande är, säger hon.

Hon menar att hon kom in för att stötta en kommunstyrelseordförande utifrån medborgarnas perspektiv.

– För att det ska komma fram så mycket sant som möjligt och hur man kan gå ut med det till medborgarna, säger hon.

Kom in för sent

Hon konstaterar dock att hon kom in för sent. Hon hade följt media under några dagar innan Ulf Bengtsson ringde.

– Mycket var redan gjort. Det fanns inte möjlighet att lägga upp en strategi.

– Man kommer alltid in för sent. Ibland känner man på sig att det är saker som man borde reagera på. Min roll blev mer att lyssna, säger hon.

Hon säger att hon var i Hässleholm halva onsdagen den 22 mars och hela torsdagen. Hon rådde Hanna Nilsson att gå ut med information till medborgarna.

– Hon frågade mig om hon skulle skriva en insändare och det rekommenderade jag, berättar hon.

Hanna Nilsson frågade också Birgitta Darrell om hon borde gå ut i en intervju i Norra Skåne och ge sin bild av det som hänt.

– Det rekommenderade jag också. Allt som kan belysa den här soppan på rätt sätt är bra, säger Birgitta Darrell.

Hon tror framförallt att det var bra att Hanna Nilsson skrev en insändare där hon ber om förlåtelse, men förstår om det inte är så lätt att förlåta henne med en gång. Norra Skåne har publicerat insändaren. Hanna Nilsson har inte skickat den till Frilagt.

– Jag har inte hjälpt henne med den. Jag sa att allt som kan ge hässlehlmarna en bild av vad som hänt är bra. Men jag var tydlig med att allt måste vara sant, annars biter det alltid tillbaka, säger Birgitta Darrell.

Skolad i öppenhet mot media

Hon försäkrar att hon inte rått Hanna Nilsson att inte svara på Frilagts frågor.

– Jag lovar att jag absolut inte rekommenderat det. Jag är tvärtom skolad i öppenhet mot media. När vi utbildat kommuner i krishantering har jag alltid sagt att media är deras bästa vän i en kris, under förutsättning att de möter media på medias vis, respekterar media och att allt ska vara sant. Att undanhålla saker eller begränsa medias insyn leder fel, säger hon.

– Ju öppnare och mer tillgängliga kommunerna är desto större förtroende bygger de för sina invånare. Jag brukar säga att det är inte media ni pratar med, de är inte där för sin egen skull, utan det är för invånarna.

Hon vet inte varför SD i Hässleholm bojkottat Frilagt.

– I torsdags sa Hanna att hon inte skulle prata med någon annan än Norra Skåne i en exklusiv intervju, men sedan ser det ju ändå ut som hon gjort det. Det är hennes helt egna val. Men jag medger att jag inte sa att så kan ni inte göra. Jag hade en känsla att det inte hade hjälpt. Hanna var inte i bästa skick i torsdags, hon var mycket medtagen, trött och ledsen, säger Birgitta Darrell.

– På torsdag kväll sa hon att hon skulle vara sjukskriven i två veckor till. Sedan läste jag att hon skulle vara tillbaka på måndag.

Utköp nära pension

Ulf Bengtsson vill inte svara på frågan om han som förvaltningschef för stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad var delaktig i att Birgitta Darrell, då servicechef, och flera andra chefer som närmade sig pensionsålder under några år köptes ut från Helsingborgs stad.

– Jag uttalar mig av princip aldrig om mina tidigare uppdrag, skriver Ulf Bengtsson till Frilagt.

Men det var han som i april 2015 undertecknade överenskommelsen som gav henne ett avgångsvederlag på två årslöner, nära 1,76 miljoner kronor. Enligt Birgitta Darrell fattades besluten av Helsingborgs kommundirektör Palle Lundberg.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se