torsjö live vers2

Sverige vinner på att stärka kvinnors företagande

Sverige vinner på att stärka kvinnors företagande

INSÄNDARE: Av Sveriges cirka 500 000 företagare är endast var fjärde kvinna. Av EU:s 27 länder är det tre som har ett sämre resultat. Detta trots att vi brukar beteckna oss som ett företagarvänligt land. Att regeringen tar denna fråga på allvar är därför avgörande för att få till en förändring.

Oavsett var i landet som undersökningen görs så hamnar resultatet på samma siffra: av de som startar företag är närmare 70 procent män.

Eftersom majoriteten av kvinnorna startar företag inom servicesektorn och välfärdssektorn är det viktigt att underlätta möjligheten att starta och driva företag inom dessa sektorer. Detta är också en bransch med stor framtidspotential, där många svenskar idag gärna vänder sig till dessa tjänster för sina behov – vilket rymmer allt från hälso- och sjukvård till barnomsorg, hemtjänst eller exempelvis städtjänster.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att regeringen nu med näringslivsminister Ebba Busch (KD) i spetsen – väljer att satsa särskilt på att stärka kvinnors entreprenörskap är välkommet.

För att öka kvinnors företagande vill Kristdemokratiska kvinnoförbundet:

  • Att särskilda resurser avsätts för att stödja och uppmuntra kvinnors företagande på såväl kommunal-, regional som nationell nivå.
  • Att ännu mer görs för att få tjejer att prova ung företagsamhet. Deltagande i detta är ett första steg för många som företagare.
  • Underlätta för att kombinera företagande med föräldraskap genom en flexibel föräldraförsäkring och barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Öka kunskapen hos berörda myndigheter och politiska institutioner om villkoren för företagandet inom välfärdsyrken – där många kvinnor driver företag. Redan idag gäller samma krav på dessa som offentligt ägd verksamhet men de behandlas trots detta ofta olika.
  • Sänka arbetsgivarkostnaderna och skatter för mindre företag i välfärdssektorn.

Slutligen så måste en mer rättvis fördelning av riskkapital till kvinnodrivna bolag komma till stånd så snart som möjligt. Vi förekommer regeringen och föreslår redan nu att man tittar på möjligheten att öka kraven på statliga aktörer så att de investerar i fonder som även satsar på företag som leds av kvinnor eller mixade team.

Utan kvinnor tappar näringslivet inte bara viktig kompetens utan även tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Det är en stor förlust.

Sarah Kullgren, förbundsordförande i KD-kvinnor

Paula Bon, ordförande i KD-kvinnor Skåne län

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se