Gruppen-3a-328x120

Pedagogisk och kulturell verksamhet försvinner från Hässleholm

Pedagogisk och kulturell verksamhet försvinner från Hässleholm

INSÄNDARE. Sedan 2020 har det kommunala stödet för den folkbildningsverksamhet som studieförbunden anordnat i Hässleholm varit indraget. På sitt sammanträde den 27 mars beslutade kommunfullmäktige att även upphäva författningen som gör gällande att kommunen ska ge verksamhetsbidrag till studieförbunden. Vi som lyssnade på debatten kunde konstatera att beslutet är taget utifrån ekonomiska och ideologiska motiv, men tyvärr även utifrån en felaktig bild av oss och vår verksamhet. Påståenden om hur kopplingen mellan partier och studieförbund ser ut, att det går lika bra att bilda sig genom att söka på internet och att lärande är skolans ansvar är några bevis på att vissa debattörer inte intresserat sig för vilken roll vi spelar i ett fungerande samhälle. Att 5 600 unika personer deltog i någon studiecirkel och att vi anordnade drygt 1 200 kulturarrangemang innan bidraget drogs in verkar inte vara något som de politiker som drivit igenom beslutet värdesätter. Inte heller de direkta intäkterna i form av uthyrningar eller hur det lokala näringslivet gynnas av studieförbundens närvaro har tagits i beaktande, trots utförliga redovisningar. Det indragna bidraget har lett till att merparten av den verksamhet som studieförbunden tidigare anordnat i Hässleholm redan lagts ner eller flyttats från kommunen. Med det senaste beslutet kommer snart fler verksamhetslokaler att läggas ner, fler tjänster flyttas till andra kommuner och därmed försvinner än mer pedagogisk och kulturell verksamhet från Hässleholm. Istället för att fundera på om Hässleholm har råd att ge verksamhetsbidrag till studieförbunden borde frågan vara om man har råd att låta bli. Vi vill rikta ett stort tack till de politiker som talade för ett fortsatt stöd till folkbildningen och till de partier som reserverade sig mot beslutet.

SSO – Studieförbundens Samverkansorgan Skåne-Nordost

Patrik Nilsson
Utbildningsansvarig
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se