torsjö live vers2

Företags va-taxa mildras – men mediehantering och detaljplan fördyrar

Efter protesterna mot de föreslagna chockhöjningarna av va-taxan i Hässleholms kommun kan det nu bli ett tak för dagvattenavgiften. Det sparar hundratusentals kronor för företag med stor tomt. Men den politiska oppositionen är fortfarande kritisk och det är oklart om taxan kan klubbas på kommunfullmäktige på måndag. Va-taxan ska inte bara finansiera byte av gamla […]

Om månfarare och faktaresistenta politiker

Bilden visar Gay Glans.

KRÖNIKA. Några månader efter den första månlandningen i juli 1969 gjorde besättningen på Apollo 12 månpromenader som få idag kommer ihåg. Befälhavaren Pete Conrad blev, som alla astronauter före och efter honom, djupt tagen av sina upplevelser på vår närmaste granne i universum. Väl tillbaka beskrev han hur det var att från månen betrakta jorden. […]