logga-ligg-tjock

Tveksamt att avverka skog för att återskapa betesmark

Tveksamt att avverka skog för att återskapa betesmark

INSÄNDARE. Att vårda sig om naturen och den biologiska mångfalden är ingen lätt fråga och det  kan förekomma svåra frågeställningar när det gäller att balansera tillgången till ängs- och betesmarker i förhållande till skogsmark. Därför finns det anledning  att begrunda när  EU i en kommande lag ställer krav på att återskapa natur. Detta krav innebär att Sverige  skulle behöva ta stora områden skog ur produktion. Visst är det bra att arter kan bevaras i det gamla odlingslandskapet men är det rimligt att  avverka nästan  900 000 hektar skog för att återställa till ängs- och betesmark? Vilka skall bruka denna mark och finns det betande mular för dessa återställda marker? Skogen betyder också mycket för att binda koldioxid. Här fordras eftertanke från Jordbruksverket och Naturvårdsverket samt regeringen ifall Sverige lydigt skall anpassa sig till EU-krav eller förorda en mera realistisk syn på  kombinationen skog och ängs-betesmark.

Lars-Ivar Ericson (C)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se