torsjö live vers2

Tveksamt att avverka skog för att återskapa betesmark

Tveksamt att avverka skog för att återskapa betesmark

INSÄNDARE. Att vårda sig om naturen och den biologiska mångfalden är ingen lätt fråga och det kan förekomma svåra frågeställningar när det gäller att balansera tillgången till ängs- och betesmarker i förhållande till skogsmark. Därför finns det anledning att begrunda när EU i en kommande lag ställer krav påatt återskapa natur. Detta krav innebär att Sverige skulle behöva ta stora områden skog ur produktion. Visst är det bra att arter kan bevaras i det gamla odlingslandskapet men är det rimligt att avverkanästan 900 000 hektar skog för att återställa till ängs- och betesmark? Vilka skall bruka denna mark och finns det betande mular för dessa återställda marker? Skogen betyder också mycket för att binda koldioxid. Här fordras eftertanke från Jordbruksverket och Naturvårdsverket samt regeringen ifall Sverige lydigt skall anpassa sig till EU-krav ellerförorda en mera realistisk syn på kombinationen skogoch ängs-betesmark.

Lars-Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se