torsjö live

Vindkraftsindustri får negativa följder

Vindkraftsindustri får negativa följder

INSÄNDARE. Nu hotas Osbys vildmarker av en vindkraftsindustri! Det danskägda företaget Eurowind har ansökt om att få anlägga 15 st vindkraftverk, vardera med en totalhöjd av 270 meter, i skogarna vid Liasjön strax norr om Osby. Samråd hölls i mars-april, där Eurowind presenterade sin syn på projektet.

För att belysa även de negativa följder för människor och miljö som en vindkraftsindustri av detta slag medför, kommer ett öppet möte att hållas på Borgen i Osby tisdagen den 30 maj, med start klockan 18. Vindkraftens påverkan på kommunerna och de lokala förhållandena, mikroplastutsläpp från vingarna, och vindkraftsbolagens dåliga ekonomi kommer att diskuteras. Det sistnämnda är av största intresse inte minst för markägarna, som vid eventuella konkurser för vindkraftsbolagen får stå med ansvaret att återställa naturen. Professor Jan Blomgren har undersökt hur det står till med ekonomin för ett antal vindkraftsbolag, och han redogör under kvällen för sina efterforskningar.

Ernst Herslow
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se