torsjö live vers2

Enhetschef varnas – personal fick inte tillräcklig vila

En enhetschef inom Hässleholms kommuns omsorgsverksamhet har fått en skriftlig varning efter att planerade vakanser inte tillsatts. Därmed har medarbetare tvingats arbeta i strid med arbetstidsreglerna och inte fått tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspassen. Verksamhetschefen skriver i varningen att arbetsgivaren kräver att enhetschefen leder verksamheten och fördelar arbetsuppgifter på ett sådant sätt att vakanser […]

Tre års pandemi har drabbat redan utsatta grupper mest

Nationalekonomen Tohmas Karlsson är uppvuxen i Hässleholm.

KRÖNIKA. I början av maj i år nedgraderade Världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 från en akut hälsorisk till en etablerad sjukdom, men betonade samtidigt risken för framtida mutationer. Covid-19-pandemin som har sitt ursprung i Kina bröt ut i november 2019 och har till dags dato officiellt skördat 7 miljoner dödsoffer vilket med all säkerhet är en kraftig […]