torsjö live vers2

Enhetschef varnas – personal fick inte tillräcklig vila

Enhetschef varnas – personal fick inte tillräcklig vila

En enhetschef inom Hässleholms kommuns omsorgsverksamhet har fått en skriftlig varning efter att planerade vakanser inte tillsatts. Därmed har medarbetare tvingats arbeta i strid med arbetstidsreglerna och inte fått tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspassen.

Verksamhetschefen skriver i varningen att arbetsgivaren kräver att enhetschefen leder verksamheten och fördelar arbetsuppgifter på ett sådant sätt att vakanser som uppstår hanteras korrekt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Detta kan ske genom tillsättning av vikarier eller att ordinarie personal genomför schemabyten eller annan förändring av schema som är förenlig med gällande arbetstidsreglering.

Istället har ordinarie personal fått arbeta extra på ett regelvidrigt sätt.

– Detta har gjort att dina medarbetare arbetat i strid med arbetstidsreglering och att de inte heller fått den vila och återhämtning som är nödvändig utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, skriver verksamhetschefen.

Därför tilldelas enhetschefen en disciplinpåföljd i form av skriftlig varning.

– Vi ser allvarligt på det som har hänt och vill på detta sätt påminna dig om de skyldigheter som du har i din anställning. Vi vill också varna dig om att fortsatt misskötsamhet kan medföra uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd, avslutar verksamhetschefen den skriftliga varningen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se