torsjö live vers2

Ett annorlunda sommarlov

Ett annorlunda sommarlov

INSÄNDARE. För några år sedan skrev jag en reflekterade text om hur Sverige och Hässleholms barn skulle gå ett annorlunda sommarlov tillmötes. Pandemin hade slagit rot i vårt samhälle och vardagen förändrades drastiskt. De blivande gymnasieelever och de som tog studenten har sedan texten skrevs alla gått vidare med sina liv, några tog sin studentexamen, andra högskolexamen och några fick jobb. Tiden rullade på och livet gick vidare. Men i år går samma kategori av ungdomar ett minst lika annorlunda sommarlov till mötes. Krig i Europa och ekonomi som har fått samhällsutvecklingen att halta, den framtid många drömmer om begränsas av en osäker omvärld.

Ledigheten blir för de flesta ett tröstpris och en tid för vila. Fasan över sommarlovet är däremot inget vi ska underskatta. De familjer som redan innan var otrygga blir ännu mer pressade under det rådande läget. Att välja mellan en glass i solen eller en måltid är en bitter verklighet för många hushåll. Rädslan för de föräldrar som dricker för mycket under en vanlig tisdag, rädslan över att bli slagen eller bortgift, är några dimensioner av en verklighet som många barn kommer få uppleva.

Kristdemokraterna tror på en stark och trygg familj, men ibland kan familjerna behöva hjälp för att bli starkare. Det finns olika sätt att hjälpa en familj och Kristdemokraterna har på nationell nivå lagt fram flera olika förslag för att hjälpa de familjer som befinner sig på ytterkanten av samhället. Vi har i regeringsställning sett till att hushållen fått elstöd utbetalt, bostadsbidraget är höjt och reduktionsplikten kommer vid årsskiftet ge lägre transportkostnader såväl för industrier som enskilda hushåll. Detta kommer leda till lägre kostnader för både mat och att kunna ta sig runt med personbilen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Jag vill betona att regeringen inte kan göra allt. Kommunen och lokalsamhället har ett viktigt ansvar att unga går en trygg framtid tillmötes. Det lokala arbetet måste fortsätta för att fånga upp de ungdomar som glider allt längre ifrån samhället. Föreningslivet måste stärkas och trygghetsskapande åtgärder måste prioriteras. Dessa ungdomar måste erbjudas alternativa aktiviteter för att kunna strukturera sina liv.

Den ekonomiska barriären som byggs upp i Sverige ska inte vara ett hinder för de få, men utsatta ungdomarna som vill forma sina liv och uppfylla sina drömmar.

Trevlig sommar på er alla.

Simon Berneblad (KD)
Vice gruppledare för Kristdemokraterna i Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se