torsjö live vers2

Nya bud med nytt styre – översiktsplan dröjer

Nya bud med nytt styre – översiktsplan dröjer

Moderaterna i Hässleholm har redan ändrat uppfattning i flera frågor sedan samarbetet med Socialdemokraterna inleddes. Det blev tydligt vid det senaste sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott som hölls i förra veckan. Förslaget till ny översiktsplan återremitterades, det blev nej till ett lokalt tiggeriförbud och avgiftsbeläggning av resor till daglig verksamhet får vänta. M:s tidigare samarbetspartners SD och KD reagerade på omsvängningen.

– Återremiss av översiktsplanen är djupt oseriöst, säger Simon Berneblad, vice gruppledare i KD i ett pressmeddelande.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) ledde sammaträdet, trots att hon mer än en vecka tidigare avgått som kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen hade nämligen inte hunnit välja ny ordförande i arbetsutskottet, vilket gjordes vid ett extra sammanträde direkt därefter tillsammans med några andra val. Kommunstyrelsens nya ordförande Lena Wallentheim (S) valdes där till ordförande även i arbetsutskottet och Hanna Nilsson blev ledamot. Lina Bengtsson (M) kvarstår som ledamot.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hanna Nilsson (SD).
Hanna Nilsson (SD) ledde kommunstyrelsens arbetsutskott för sista gången. Foto: Urban Önell.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen utom staden har pågått i hela sex år. Den gällande planen som ska visa kommunens viljeinriktning för kommande planarbeten är från 2007 och sedan länge bedömd som inaktuell. Om en ny översiktsplan inte antas senast den 11 september 2024 kommer den nuvarande per automatik att upphävas.

Förslaget till ny översiktsplan som ska gälla till 2040 har efter samråd och granskning ändrats ytterligare. Först ströks Nävlingeåsen som utpekat område för vindkraft och ställningstaganden lades till om att kommunen på längre sikt bör verka för en omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö och för etablering av nya tågstationer i samtliga orter längs med befintlig järnväg. En förnyad granskning under våren och sommaren 2022 ledde enbart till redaktionella ändringar. Men efter valet lyftes ärendet ut för ny politisk behandling. De två kvarvarande vindkraftsområdena i norra delen av kommunen halverades då till sin storlek och fick en mer diffus avgränsning. Dessutom ändrades texten om reningsverkets skyddsavstånd och det lades till att enskilda bedömningar och utredningar ska göras inför varje ställningstagande om ny exploatering. Det inre skyddsavståndet på 300 meter nämns inte längre och det yttre benämns 600 – 1 000 meter istället för 1 000 meter. Länsstyrelsen har godkänt att förslaget tas vidare utan ytterligare granskning, trots att ändringen av vindkraftsområdena egentligen är en större ändring.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände den 25 april det nya förslaget för beslut i kommunfullmäktige. S och C avstod då från att delta i beslutet medan Folkets väls Jonas Klein först yrkade återremiss och sedan röstade nej och reserverade sig. FV vill hålla fast vid de tidigare föreslagna skyddsavstånden till reningsverket.

Bilden visar Hässleholms reningsverk med omgivningar.
Skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm är en av frågorna som politikerna är oeniga om även när det gäller förslaget till översiktsplan. Foto: Hässleholm Miljö

Nu blev det stopp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Lena Wallentheim förklarar återremissen med att politikerna behöver få mer information och möjlighet att ställa frågor.

– Det är ett tungt och stort dokument. Vi behöver ha en bra information i hela gruppen. Det är mycket som det dåvarande styret arbetat fram. Vi har inte varit med på så mycket beredningar och information. Det är inte så bråttom, sa hon vid presskonferensen efter arbetsutskottets sammanträde, men menar att återremissen inte behöver ta så lång tid.

Nu tar Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) över styret av Hässleholms kommun.
Lena Wallentheim (S), till vänster, och Lina Bengtsson (M) var överens om att återremittera översiktsplanen. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson reserverade sig.

– Vi ska ha en vindkraftsfri kommun enligt det gamla styret. Nu blir det väldigt intressant att se hur M ställer sig i fortsättningen, sa hon.

Lina Bengtsson vill påtala att detta är en fråga som drivits av SD, inte av M.

– Vi har hela tiden förespråkat de båda områdena som är utpekade i översiktsplanen som områden för vindkraft, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Simon Berneblad ser M:s agerande som ett bevis för att partiet övergett sin egen politik för samarbetet med S.

– Jag har viss förståelse för att S vill se över förslaget igen, de är trots allt nya i styret. Även om jag i sak tycker att de har haft gott om tid, inte minst när de haft både oppositionsråd och andre vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och således haft flera möjligheter att påverka och läsa. Men att Moderaterna röstar emot, som suttit med och aktivt tagit fram förslaget i styre är djupt oseriöst, säger han i pressmeddelandet.

– Om där inte finns en giltig översiktsplan i tid så kan inte miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta ordentliga beslut om bygglov som ska vara grund för att forma kommunen. Det hade varit olyckligt om invånares bygglovsärenden ska bli långdragna och att kanske till och med kommunfullmäktige måste vara med i beslutsprocessen, säger han.

Simon Berneblad (KD) är kritisk till att översiktsplanen dröjer ytterligare.
Simon Berneblad (KD) är kritisk till att översiktsplanen dröjer ytterligare.

Avgifter för resor till daglig verksamhet, som tidigare varit gratis, klubbades igenom i omsorgsnämnden i februari. Där sades att Region Skånes lägsta zontaxa ska gälla tidigast från den 1 juli. Men avgifter måste beslutas i kommunfullmäktige och därför kom de också på arbetsutskottets bord. Enligt Hanna Nilsson var M tidigare drivande i att få igenom avgifterna medan SD motvilligt gick med på det. Nu hade hon skrivit fram ett förslag till avslag som både Lina Bengtsson och Lena Wallentheim gick med på med tillägget att ärendet ska tas upp i budgetberedningen för 2024.

– Förslaget gav förvaltningen en möjlighet till besparing utifrån den ekonomiska situationen, men vi såg inte det som jätteviktigt, förklarade Lina Bengtsson.

– Nu har vi ett nytt styre och vi har inte hunnit diskutera alla frågor. Men vi är eniga om att skicka det till budgetberedningen där det får sättas i relation till helheten.

Omsorgsnämndens ekonomi ser nu också bättre ut med ett nollresultat vid årets slut enligt prognosen.

Hanna Nilssons försök att åter få upp ett lokalt tiggeriförbud på agendan lyckades inte. SD:s tidigare motion i frågan avslogs av kommunfullmäktige. Hennes ordförandeförslag innebar att arbetsutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att införa ett förbud på sju avgränsade platser i staden i de lokala ordningsföreskrifterna. Motiveringen skulle vara att förebygga störningar i den allmänna ordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har godkänt ett liknande förbud mot tiggeri i Vellinge kommun.

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson sa nej och frågan går därmed inte vidare, varken till kommunstyrelsen eller fullmäktige.

Hanna Nilsson reserverade sig och påminde om att M, KD och SD varit överens om att införa ett lokalt tiggeriförbud och att KD fick “skäll” av M för att tveka i frågan.

Lina Bengtsson försvarade omsvängningen.

– SD drev detta hårt förut och vi kunde tänka oss att gå med på det. Men det är ingen stridsfråga för oss och vi har inga signaler om satt det skulle vara ett stort problem. Skulle det sedan visa sig att problem uppstår kan vi ta upp det på nytt, sa hon.

S har hela tiden varit motståndare till tiggeriförbud.

– Nu passade ordförande på att lägga upp ett ärende som passade henne, sa Lena Wallentheim.

Berit Önell

Fler val i kommunstyrelsen:
Genom SD:s nya valtekniska samarbete med KD valdes Christer Caesar (KD) till ersättare i arbetsutskottet istället för Ulf Berggren (SD).

Till ordförande i personalutskottet valdes Joachim Fors (S).

Till ordförande i Pensionärsrådet valdes Åsa Thurn (S).

Till ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet valdes Urban Widmark (M).

Uppdatering:
Texten är uppdaterad med Lina Bengtssons kommentar om att det är SD som drivit att kommunen ska vara vindkraftsfri, inte M.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se