torsjö live vers2

Miljöpartiet kan bli utan partistöd

Miljöpartiet kan bli utan partistöd

En missad namnteckning kan leda till att Miljöpartiet i Hässleholm inte får något partistöd 2024. När kommunalråden på onsdagen gick igenom redovisningarna av partistöden påpekade Hanna Nilsson (SD) att det saknades en underskrift på ett av MP:s dokument. Hon krävde därför att MP skulle bli utan partistöd 2024. Beslutet blev dock att lyfta ut MP:s redovisning för avstämning och godkänna övriga partiers.

Miljöpartiet är berättigade till 126 000 kronor 2024, om redovisningen godkänns. Totalt får partierna 2,7 miljoner kronor från kommunen.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Hanna Nilsson (SD) fick inte det stöd hon hoppats på för motionen om små- och byskolor.
Hanna Nilsson (SD) krävde att MP skulle bli utan partistöd eftersom det fattades en namnteckning i redovisningen. Foto: Berit Önell

Förra året fick både L och V underkänt för sina redovisningar. L hade lämnat in granskningsintyget för sent, V både redovisning och granskningsintyg.

– Detta år är det Miljöpartiets redovisning som inte är korrekt och likabehandlingsprincipen ska gälla, skriver Hanna Nilsson i en reservation till beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M) ville istället dra ut MP:s redovisning ur granskningen tills de får möjlighet att stämma av med partiet. Därmed blev beslutet så. De hoppas hinna få svar från MP innan kommunstyrelsen får ärendet på sitt bord. Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar.

Lena Wallentheim (S)
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill stämma av med Miljöpartiet innan något beslut om eventuellt indraget partistöd fattas.

– I fjol fick de som missat påpekande om det. Som jag förstod det har MP inte fått något påpekande, förklarar Lina Bengtsson.

– Om alla ska behandlas lika är det kanske en miss att man inte påmint MP, säger Lena Wallentheim.

Hon konstaterar också att MP lämnat in båda dokumenten och att granskningsintyget är underskrivet av revisor. Det som fattas är granskarens namnteckning på redovisningsblanketten.

Bilden visar Lina Bengtsson Moderaterna.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) ville veta om MP fått någon påminnelse om redovisningen. Foto: Urban Önell

Hanna Nilsson anser att det måste vara partierna som har ansvaret för att det blir rätt.

– Det är inte tjänstemännens ansvar att vi fyller i blanketter rätt. Partierna kan inte skylla på att ingen tjänsteman sagt till dem. Själv dubbel- och trippelkollar jag att det är rätt, säger hon.

Lina Bengtsson håller med om att partierna har ansvar, men tycker att det är konstigt om partier får påpekande vid det ena tillfället och inte vid det andra.

– Det är bara att jämföra med en handling från en kommuninvånare som inte skrivits under. Det får vara lika för alla, säger Hanna Nilsson.

Hon passade också på att föreslå att partistöden sänks med tio procent, men fick inget gehör för det.

– Om inte annat så i alla fall under denna tid när kommunen har ekonomiska svårigheter. Vi tycker att det är minst sagt orimligt att alla utom de politiska partierna ska anpassa sina utgifter de kommande åren, skriver hon i sin reservation.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se