torsjö live

Glöm aldrig behovet av en vacker och tilltalande stad

Glöm aldrig behovet av en vacker och tilltalande stad

INSÄNDARE. I Göteborgs stad har politiken återtagit kontrollen över arkitekturen och utformningen av staden. De folkvalda har lagt en riktning för stadsbyggnaden som närmare hälften av alla svenskar vill ha, det vill säga en klassisk stil. Översiktsplanen, som har försenats i Hässleholms kommun, har i Göteborgs fall nyanserats och skrivelserna är formulerade att den övergripande inriktningen ska vara ”en bebyggelsestruktur med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens och trädgårdsstadens struktur”.

Göteborgs stad är en framgångssaga för just stadsbyggnad och framförallt för de som är vänner av förnuftig arkitektonisk stil. Partierna arbetar aktivt för att återskapa den lyster som staden är känd för. Under förra mandatperioden när Alliansen styrde togs ett helhetsgrepp efter att stadsbyggnadsfrågorna ofta ramlade mellan stolarna, detta helhetsgrepp har det nya rödgröna styret fortsatt att förvalta på ett förtjänstfullt sätt.

Hässleholms kommun är fantastisk. Det finns en närhet mellan natur, kultur och kommunikation som är ovanlig för en mindre kommun. Hässleholms stad har en viktig funktion att förvalta detta men har länge saknat en tydlig inriktning för sin stadsplanering. Detta är inget som går att lösa i en handvändning men något som måste prioriteras nu för att i framtiden ge effekt. Kristdemokraterna tror på en ljus framtid för Hässleholm och framförallt tror vi på att det inledningsvis krävs en arkitekturpolicy eller liknande styrdokument som stakar ut inriktningen för hur staden ska formas. Detta är ett arbete som inleddes under den korta tiden det blå styret hade makten som förhoppningsvis inom kort ger frukt. En sådan policy är inte bara viktig för att bygga en vacker stad men också för våra medarbetare inom plan- och bygg som får en tydlig politisk viljeinriktning som sträcker sig över mandatperioderna. Detsamma gäller för planeringen av kulturen och det utbud som ska vara tillgängligt samt vara en grund för att spegla samhällsutvecklingen och samtidens identitet.

Som komplement till en arkitekturpolicy tycker Kristdemokraterna att det är viktigt att Hässleholmarna får vara med i processerna när de centrala delarna av staden ska utvecklas. För att öka Hässleholmarnas möjlighet till att involveras mer, har vi motionerat om en Skönhetsjury som ska vara en form av medborgarpanel som får yttra sig när större byggnationer sker som kan påverka staden drastiskt.

Stadsbyggnad är för framtiden och varje steg framåt kommer att ge långsiktiga möjligheter men också få konsekvenser, det är dags att dessa frågor seglar upp oftare på dagordningen. Hässleholms kommun ska vara en stad du föds, lever och blir gammal i, vilket även måste speglas i utformningen.

Simon Berneblad (KD)
2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden

Isabelle Mandegård (KD)
Ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se