torsjö live vers2

30 000 per invånare för nytt badhus i Hässleholm?

30 000 per invånare för nytt badhus i Hässleholm?

INSÄNDARE. Våra politiker har återigen tagit upp diskussionerna kring ett nytt badhus i Hässleholm, eftersom undermåligt underhåll lämnat det nuvarande i utdömt skick. Den tidigare projekteringskostnaden, då på 4 miljoner kronor, har nu 10-15 år senare utökats med ytterligare 12 miljoner kronor. Trots kommunens fortsatt svaga ekonomi, är ett beslut om ett nytt påkostat badhus närmare än någonsin. I takt med att åren gått har badhusdrömmarna vuxit parallellt med de projekterade kostnaderna.

Prislappen för det nya badhuset skulle landa på 325 miljoner kronor, men har i snabb takt ökat till hela 405 miljoner kronor. De sista 30 miljonerna, utöver ökningen på 50 miljoner kronor, anser den tillsatta styrgruppens ordförande vara nödvändiga enligt ett reportage i Frilagt. Detta ter sig som uppenbart ekonomiskt grundlöst tyckande då vidare mejldialog visar på att valda ordföranden har dålig koll på kalkylens fundamenta. Om man sitter som ordförande i styrgruppen för det nya badhuset förväntas det att man är insatt i projektkalkylen och inte behöver hänvisa grundläggande kalkylfrågor vidare.

Inte heller kan styrgruppen anses bli förstärkt av att kommunstyrelsens före detta ordförande, som på sin tid ödslade stora skattemedel på olika byggnadsprojekt som blev kraftigt ifrågasatta, blivit invald i gruppen. Politikerns tidigare agerande resulterade i att han slutligen fick lämna politiken då han även tullade på sanningshalten. Nu ingår politikern som en av pelarna i denna badhusstyrgrupp där nya pengar avses spenderas!

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Enligt kommunens egna uppgifter gällande underhållsplan, drifts- och räntekostnader samt avskrivning kommer det nya badhuset att kosta kommuninvånarna åtminstone 24 miljoner kronor årligen i 40 år. En mer detaljerad kalkylering kommer, som så många gånger förr, troligtvis revidera kostnaden till det högre.

Exakt hur detta nya badhus ska bekostas av oss skattebetalare är alltså fortfarande långt ifrån transparent. Oavsett vilket är den årliga kostnaden för det nya badhuset minst 24 miljoner kronor, vilket under dess livstid motsvarar cirka 30 000 kronor i dagens penningvärde per förvärvsarbetande kommuninvånare. Detta är en kostnad som till stor del i slutändan måste bekostas genom ökad kommunalskatt.

Är vi, skattebetalande förvärvsarbetande i hela kommunen, bereda att vardera offra alla dessa 30 000 kronor genom ökad kommunalskatt för att huvudorten, Hässleholm, skall få ett påkostat badhus? Förstår våra politiker hur mycket pengar 405 miljoner är och dess konsekvens när notan skall betalas? Kan politikerna inte ta beslut med sans och i ekonomisk passande nivåer, det gäller faktiskt kommuninvånarnas pengar?

Pim Nilsson

Läs mer:

2023-08-18 Kommunens kalkyl: Nya badhuset kostar 24 miljoner per år

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se