torsjö live vers2

Kommunens kalkyl: Nya badhuset kostar 24 miljoner per år

Kommunens kalkyl: Nya badhuset kostar 24 miljoner per år

Det nya badhuset i Hässleholm kostar enligt kommunens kalkyl 24 miljoner kronor per år i 33 år för drift, underhåll, ränta och amortering. Men det kan bli dyrare om inte biljettförsäljningen drar in nio miljoner kronor per år. Kommunen räknar också med att driftkostnaderna för både Qpoolen och Hässleholmsgårdens bassäng blir noll när det nya badhuset står klart. Därmed minskar badhusorganisationens totala driftskostnader med cirka sex miljoner. Om det nya badhuset tillgodoräknas detta blir skattebetalarnas tillkommande kostnader för det nya badhuset istället 18 miljoner kronor per år. Men även badhusen i Tyringe och Bjärnum står inför dyra renoveringar – om de ska vara kvar, vilket inte längre är självklart.

Familjeavdelningen blir innehållsrik och mer än det som finns på skissen kan tillkomma.
Det nya badhuset kommer att kosta 24 miljoner kronor per år. Familjeavdelningen blir innehållsrik.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Diskussionen om vad det nya badhuset kommer att kosta har mest handlat om byggkostnad. Men driftkostnaderna är nog så viktiga, liksom kostnaderna för investeringen, alltså ränta och amortering. Totalsumman blir då betydligt högre än de 405 miljoner kronor som nu föreslås.

Ny kalkyl för årliga kostnader

Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, presenterade kalkylen för det nya badhuset vid ett möte i juni i den parlamentariska gruppen där alla de politiska partierna ingår. Flera av deltagarna hade inte tidigare sett siffrorna.

Bilden visar Henrik Samevik.
Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Mötet skulle främst diskutera förslaget att investera 30 miljoner till i badhusbygget eftersom kostnaderna ökat. Alternativet hade varit att dra ner på ambitionerna och bygga ett enklare badhus. Där var de flesta politikerna överens om att lägga till de 30 miljonerna och bygga för 405 miljoner kronor.

Henrik Sameviks kalkyl visar också en årlig totalkostnad för det nya badhuset på 33 miljoner kronor. Det innefattar årskostnad på investeringen med 18 miljoner och drift inklusive personal, el, värme, vatten, underhåll med mera med 15 miljoner kronor. Från totalkostnaden dras uppskattade biljettintäkter på 9 miljoner kronor, vilket ger en nettokostnad på 24 miljoner kronor (23,6 miljoner enligt kommunens felaktiga avrundning).

– De intäkterna förutsätter att badhuset får alla funktioner med vattenrutschkana, utebad med mera. Om man tar bort någon funktion blir det färre besökare, säger Henrik Samevik.

När Qpoolen och Hässleholmsgården räknas bort ger det nya badhuset en kostnadsökning för badhusorganisationen på 18 miljoner kronor (17,6 miljoner enligt kommunens felaktiga avrundning). Henrik Samevik förklarar att 33 år är en genomsnittlig avskrivningstid för badhusets olika delar. Under denna tid blir kostnaden för skattebetalarna i bästa fall strax under 600 miljoner kronor.

Beställde uppdaterad bedömning av övriga badhus

Bilden visar kalkylen över de årliga kostnaderna för det nya badhuset.
Kalkylen visar kostnaderna per år för det nya badhuset.

Han nämnde även de andra badhusens behov. Den parlamentariska gruppen enades om att beställa en uppdaterad statusbedömning för dessa för att kunna diskutera deras framtid. Den är ännu inte färdig, men väntas inom kort.

– Så som jag uppfattade det ska man seriöst politiskt diskutera den frågan efter sommaren, säger Henrik Samevik.

– Det är ganska relevant hur politikerna ställer sig till de andra badhusen, säger han.

Han anser att kommunen måste kosta på badhusen i Bjärnum och Tyringe en hel del om de ska hålla på sikt. Att taket just bytts på simhallen i Tyrs Hov i Tyringe betyder alltså inte att allt är klart där.

– Om politikerna beslutar att Bjärnum och Tyringe ska vara kvar kommer vi att kräva byte av kakel med mera, säger Henrik Samevik.

Idag kostar driften av dessa badhus cirka 3-3,5 miljoner per badhus och år.

– Man får ta ställning till vad man har råd att ha kvar och när i tid olika åtgärder ska göras så att inte tredje part blir lidande som nu när skolan och simklubbarna fått ställa in sin verksamhet.

”Det finns pengar”

För kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim var siffrorna inte nya.

– I styrgruppen har vi sett dem förut. Men vi ville presentera dem för alla partier i den parlamentariska gruppen, säger hon.

Lena Wallentheim sa att hon önskat att det nya styret hunnit göra mer för att förbättra företagsklimatet.
Enligt Lena Wallentheim finns det pengar till badhuset. Foto: Berit Önell

Hon konstaterar att även driftskostnaderna ökat genom högre kapitalkostnader och höjda priser på el, värme med mera.

– En prognos är oerhört svår att göra nu, säger hon.

Hur ska de årliga kostnaderna finansieras?

– Badet är redan inlagt i den budget som vi tagit, säger Lena Wallentheim.

Hon menar investeringen, förutom de nya 30 miljonerna, och ränte- och amorteringskostnader på den. Driftskostnaderna med personal, värme med mera budgeteras inte förrän badhuset står klart, i slutet av 2025 eller början av 2026.

– Förhoppningsvis är den djupare krisen över då, säger Lena Wallentheim.

Men den budget med flerårsplan som ska tas fram i höst inkluderar även 2026.

– Så som jag ser det finns pengar, utifrån de prognoser vi har idag. Men varken du eller jag vet vad som händer två år framåt, om det blir ytterligare krig eller pandemi.

Det enda parti som ville avbryta badhusprojektet var Folkets väl.

– De har egentligen från början haft den inställningen, säger Lena Wallentheim.

S kan backa om Sösdala simhall

Pratade ni om att stänga andra badhus?

– Diskussionen kom naturligtvis upp. Många ville veta hur stort renoveringsbehovet är för övriga badhus. De siffror vi har är från 2019, alla förstår att kostnaderna ökat sedan dess. Men vi begär inte att någon ska uttala sig vid sittande möte om att stänga eller renovera.

Därför beslöt partierna att beställa ett nytt underlag, trots att den parlamentariska gruppen egentligen inte har någon beslutsrätt.

– Om vi ska kunna ta ställning måste alla ha rätt siffror. Det kan säkert bli splittrade åsikter om vi ska renovera eller stänga på sikt, säger Lena Wallentheim.

– Eftersom vi var överens kunde vi ta det där, i enighet.

När statusbedömningen är klar ska den parlamentariska gruppen samlas igen och få en presentation av läget.

Socialdemokraterna har hittills varit drivande i att även Sösdala simhall ska öppna igen. Men Lena Wallentheim är inte längre säker på att det är möjligt.

– Vi fick signaler om att fastigheten i Sösdala i övrigt också har enormt stora behov av renovering. Det räcker egentligen inte att renovera simhallen. Om det ska byggas en ny idrottshall tror jag det blir svårt att även bygga ny simhall. Men vi har inte fått besked än. När vi får de siffrorna måste vi sätta oss och diskutera det också mellan alla partier. Ska vi ha långsiktighet eller kriga mot varandra?

Du utesluter alltså inte fortsatt stängning av Sösdala simhall?

– Jag kan inte utesluta något förrän jag får faktaunderlag. Vi måste någon gång sätta ner foten och också se vad vi kan få igenom i ett parlamentariskt läge, säger Lena Wallentheim.

”Inte skött underhållet”

Björn Widmark (FV) är kritisk till att övriga partier inte verkar vilja stänga fler badhus trots de höga kostnaderna för det nya badhuset.

– Det viktigaste är inte de 405 miljonerna utan de löpande kostnaderna, säger han.

Björn Widmark (FV).
Björn Widmark, gruppledare för Folkets väl, vill stänga övriga badhus om det ska byggas nytt i Hässleholm. Foto: Berit Önell

– Kommunen har satt sig i den här sitsen för att man inte skött underhållet.

Björn Widmark betonar att FV inte är emot nytt badhus, men vill att det ska byggas enklare.

– Spaanläggning finns i Kristianstad, säger han.

Han förklarar att han vill diskutera helheten med alla badhus.

– Om vi ska bygga nytt måste vi stänga övriga badhus, säger han.

Den 28 augusti tar kommunfullmäktige ställning till om de 30 miljonerna ska läggas till på kostnaden för att bygga badhuset.

Berit Önell

Läs mer:

2023-08-18 Insändare: 30 000 per invånare för nytt badhus i Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se