torsjö live vers2

Berneblad (KD) inte nöjd med svar om otryggheten

Berneblad (KD) inte nöjd med svar om otryggheten

Simon Berneblad (KD) var inte nöjd med det nya styrets svar på hans interpellation om hur man ska stoppa kriminalitet och otrygghet i Hässleholm. Vid sittande möte i kommunfullmäktige lämnade han därför in en motion med krav på konkreta åtgärder i form av en parlamentarisk trygghetsberedning eller trygghetssamtal.

I sin interpellation frågade Simon Berneblad hur styret ämnar få bukt med den ökade oron, kriminaliteten och otryggheten som slagit rot i Hässleholm. Han refererade till den senaste tidens oroväckande utveckling med bomber, brandbomber, misshandel, skjutningar och explosioner.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Bilden visar Simon Berneblad.
Simon Berneblad (KD) lämnade in en motion om åtgärder för ökad trygghet i Hässleholm, eftersom han inte var nöjd med svaret på sin interpellation i samma ämne. Foto: Urban Önell

– Otryggheten växer sig större och i kombination med det ökade hotet mot Sverige som nation ser det fortsatt mörkt ut. Regeringen går även ut och varnar för hotbilden som finns i kollektivtrafiken och i Hässleholm som en redan orolig knutpunkt är det därför angeläget att agera, skrev han.

Han uppmanade till handling.

– Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling är det nu dags för politiken att ta kontroll över situationen och visa framfötterna. I tider av kris krävs en Marshallplan, skrev han.

Den historiska Marshallplanen var dock något annat, USA:s hjälp till återuppbyggnad av Europa efter andra världskriget.

Det Berneblad menade var främst en trygghetsberedning eller trygghetssamtal liknande de som tidigare inrättats över partigränserna både nationellt och i Region Skåne.

Men svaret från kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) handlade mest om vad kommunen redan gör för att öka tryggheten. Hon läste innantill ur sitt utförliga svar där hon bland annat nämnde det lokala Brottsförebyggande rådet och den förvaltningsövergripande samverkansformen ReAgera där även polisen och Hässlehem ingår. Hon konstaterade att kommunerna sedan den 1 juli har fått ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Bland annat ska en lägesbild tas fram och utifrån den ska åtgärdsplan beslutas.

– Kommunen är väl rustad för den nya lagen då de krav som ställs på organisation till stor del finns och är väletablerade, förklarade hon.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) talade utförligt om det pågående trygghetsskapande arbetet. Foto: Urban Önell

Hon menade att kommunen och polisen redan har ett nära samarbete i trygghetsfrågor och tillsammans med flera andra aktörer tar fram lägesbilder varannan vecka. Detta ska ge möjlighet att sätta in snabba förebyggande insatser.

Agneta Olsson Enochsson, ledamot i BRÅ, förklarade att hon kunde garantera att man vänt på varenda sak för att hitta samarbeten för en ökad trygghet och att det går att se resultat i enkätundersökningar.

– Om saker och ting förändras och inga idéer och åtgärder biter är det kanske dags att pröva något nytt, sa Simon Berneblad.

Stefan Larsson (M) höll med Agneta Olsson Enochsson om att det redan pågår ett bra arbete i de här frågorna om trygghet och säkerhet och ifrågasatte Berneblads referens till Marshallplanen.

– De är alltför känsliga för att raljera om Marshallplanen. Det var ett amerikansk initiativ och vi ska nog inte behöva gå över Atlanten för att kunna hantera detta. Det är också en dålig jämförelse för Marshallplanen tog man till när hela Europa låg i ruiner. Så illa är det inte, sa han.

Bilden visar Stefan Larsson.
Stefan Larsson (M) kritiserade referensen till Marshallplanen. Foto: Urban Önell

Lena Nilsson (S), ordförande i socialnämnden, talade om att en översyn av organisationen pågår. Hon betonade också att mycket mer samverkan och samarbete behövs.

– Givetvis är vi alla oroliga över att oron stiger i vår kommun. Vi hoppas kunna jobba betydligt mer förebyggande i detta, sa hon.

Berit Önell

Bilden visar Lena Nilsson.
Socialnämndens ordförande Lena Nilsson (S) hoppades på betydligt mer förebyggande arbete framöver. Foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se