Ge och Få behåller sina lokaler – ingen hänsyn till modelljärnvägen

Enligt förslaget ska en ny lokal för sju miljoner kronor byggas till Ge och Få, intill nuvarande utrymmen.. Foto: Berit Önell

Det blir inget nybygge till dagliga verksamheten Ge och Få i Hässleholm. Med en rösts övervikt beslöt omsorgsnämnden på tisdagen att avvakta med nya lokaler – under förutsättning att verksamheten kan bedrivas utan hänsyn tagen till modelljärnvägsföreningens behov av lokaler. Det innebär att omsorgen inte längre kommer att flytta ut när föreningen flera gånger per […]

Barns konst i kulturhusets utställningshall

Bilden visar en del av barnens konst.

Fantasifull konst skapad av 250 skånska barn fyller nu utställningshallen i Hässleholm kulturhus. Här samsas en mängd olika uttryckssätt från barn i mellanstadiet och högstadiet med olika bakgrunder, bosatta i nio kommuner. De unga konstnärerna från Hässleholm går på anpassad grundskola, tidigare kallad särskola. Under tiden 15 september – 3 november möts besökaren i utställningshallen […]