torsjö live vers2

Ge och Få behåller sina lokaler – ingen hänsyn till modelljärnvägen

Ge och Få behåller sina lokaler – ingen hänsyn till modelljärnvägen

Det blir inget nybygge till dagliga verksamheten Ge och Få i Hässleholm. Med en rösts övervikt beslöt omsorgsnämnden på tisdagen att avvakta med nya lokaler – under förutsättning att verksamheten kan bedrivas utan hänsyn tagen till modelljärnvägsföreningens behov av lokaler. Det innebär att omsorgen inte längre kommer att flytta ut när föreningen flera gånger per år vill ha marknader och utställningar. SD och KD reserverade sig och ville snarast bygga en ny lokal intill den nuvarande för sju miljoner kronor.

Enligt förslaget ska en ny lokal för sju miljoner kronor byggas till Ge och Få, intill nuvarande utrymmen.. Foto: Berit Önell
Ge och Få stannar i nuvarande lokaler, enligt omsorgsnämndens beslut. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Diskussionen om lokalerna har pågått i flera år. Den lagstadgade dagliga verksamheten har tvingats flytta ut från den ena byggnaden till förmån för modelljärnvägsföreningen. I vintras föreslog den dåvarande kommunledningen att ett skjul intill de andra lokalerna skulle inredas för Ge och Fås verksamhet. Pengarna räckte inte till att uppfylla verksamhetens behov och förslaget lades därför ned.

Strax innan SD, KD och M avgick och det nya S- och M-styret tillträdde i maj föreslog tekniska nämndens dåvarande ordförande Ulf Berggren (SD) och omsorgsnämndens dåvarande ordförande Robin Gustavsson (KD) istället ett nybygge för sju miljoner kronor. Pengarna skulle flyttas från budgeten för ridhusprojektet eftersom de inte skulle behövas varken i år eller nästa år. Förslaget klubbades igenom i tekniska nämndens arbetsutskott timmar före maktskiftet, men röstades ned i tekniska nämnden. Omsorgsnämnden var i och för sig positiv till förslaget, men ville utreda det vidare.

Uppdraget att söka efter lämpliga lokaler har legat kvar, men nu vill omsorgsnämnden sätta ner foten. Anledningen är kommunens kärva ekonomiska läge och att de befintliga lokalerna uppfyller behoven.

Villkoret är att Ge och Få slipper flytta ut och in för modelljärnvägens skull.

– Det innebär i princip att Modelljärnvägsföreningen inte kommer in, säger omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder (S).

– Ge och Få är en lagstadgad verksamhet, de ska inte tappa verksamhetsdagar.

Hur föreningen ska lösa sina behov av större lokaler vet han inte. Det är inte omsorgsnämndens ansvar.

– Vi äger inte ärendet.

– Jag konstaterar att det är en förening. Egentligen är det kultur- och fritidsförvaltningen de ska vända sig till med sina bekymmer.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Ersättaren Ulrika Widmark Barnekow (FV) har tidigare föreslagit just denna lösning i en protokollsanteckning, men inte fått gehör.

SD och KD betonade att behovet av daglig verksamhet kommer att öka framöver. Därför vill de bygga ny lokal snarast.

– Det skulle lösa två problem, säger nämndens andre vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD) som också påpekar att det för några år sedan fanns en enighet om att bygga nytt.

Omsorgsförvaltningen bedömer att det väntade ökade behovet av daglig verksamhet kan lösas på annat sätt än genom nya lokaler för Ge och Få.

Robin Gustavsson (KD), idag ledamot i omsorgsnämnden, anser inte att det är bra att föreningens och daglig verksamhets behov ställs mot varandra.

– Det finns inte något förslag på hur föreningen ska ordna sina behov. Därför tycker jag att det vore bättre om vi bygger en ny lokal som även är bättre för Ge och Fås verksamhet, säger han.

Han påpekar också att det fortfarande finns ett beslut i kommunfullmäktige om ny lokal till Ge och Få.

Voteringen slutade 6-5.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se