torsjö live

Föreslog förbättringar på Hässlehem – fick sparken

Föreslog förbättringar på Hässlehem – fick sparken

Han sparkades från det kommunala bostadsbolaget Hässlehem utan att få en chans att förklara sig. Förslaget att ta in städfirma, ett av flera försök att effektivisera arbetet, klassades som arbetsvägran. Att det inte stämde spelade ingen roll, för enligt vd Ola Richard var det hans ”inställning”, inte sakfrågan, som avgjorde. Av det källmaterial och de mejlväxlingar Frilagt tagit del av förefaller uppsägningen ha berott på att han dristade sig till att komma med kritiska synpunkter på verksamheten.

Ola Richard medger att den tidigare anställdes ifrågasättanden bidragit med förbättringar, och att uppsägningen gick snabbt, men vidhåller ändå att allt gick rätt till. Kritiken var inte problemet, det fanns andra skäl till uppsägning, som han dock varken vill berätta för arbetstagaren eller Frilagt.

Ljungdalaområdet.
Hässlehems fastigheter på Ljungdalaområdet. Foto: Berit Önell

När ”Anton” (som egentligen heter något annat) förra året fick provanställning på Hässlehem som fastighetstekniker hade han med sig erfarenheter och utbildning från ett stort kommunalt hyresbolag i Göteborg.

– Det var mycket större än Hässlehem, men mer välskött. Där kunde man ifrågasätta och komma med synpunkter, och man fick inte foten för det.

Att klimatet skulle se annorlunda ut på Hässlehem hade han inte kunnat ana.

– De sa att det var jättebra om jag kom med förslag om hur vi kan jobba bättre.

Talet om nytänkande visade sig dock mest vara floskler.

– Det var lite det jag gjorde när jag fick kicken, konstaterar han.

– Det hela började med att jag hade en tom lägenhet som skulle fixas i ordning så att den skulle kunna hyras ut. Jag blev tillsagd att städa den.

Han skrev ett rätt försynt mejl om saken.

En liten fråga, kan vi inte ta in en städfirma som städar lägenheten? På så sätt blir det ordentligt städat och det frigörs tid för mig. Finns annat jag behöver åtgärda ... Det kommer göra att lägenheterna blir klara snabbare och kan hyras ut snabbare.

– Jag reagerade på det. Jag är anställd som fastighetstekniker, det ingår egentligen inte i mina arbetsuppgifter. Om de tagit in en städfirma hade det frigjort tid som jag hade kunnat lägga på andra hyresgäster, med mera.

Driftoptimering och energieffektivisering är något som Anton har utbildning inom och gärna lagt tid på. Det kan medföra stora besparingar, något Ola Richard också konstaterade på kommunfullmäktige sedan Hässlehems nya driftstekniker rejält lyckats dra ner på energikostnaderna.

Anton är besviken på att han inte fick vara den som utförde det arbetet.

– Istället för att använda mig anställde de en utbildad driftstekniker som säkert har flera tusen mer i månaden än vad jag hade, säger Anton.

Ola Richard, vd, menar att bolagets driftsoptimering verkligen betalat sig. Foto: Urban Önell

Summariskt avskedad

Oavsett Antons avsikter togs hans förslag inte väl emot.

– Då blev det snack, nej, så här kan vi inte ha det, arbetsvägran, och så vidare, men det var det ju inte, för jag gör ju jobbet, det handlade bara om att jag tyckte att vi borde ta in en firma.

När han sedan på grund av en kommunikationsmiss inte hann röja en lägenhet innan städfirman kom för att städa anklagade driftchefen honom för arbetsvägran.

Saken borde ha varit lätt att reda ut, eftersom hans inställning fanns skriftligt dokumenterad i en mejlväxling. Men Anton fick aldrig chans att försvara sig, istället kallades han till möte med driftchefen och vd Ola Richard där hans provanställning summariskt avslutades.

Ola Richard litade blint på driftchefens version av vad som hade hänt och var inte intresserad av att medla. Beslutet var fattat innan Anton fick säga sitt.

– Hässlehem säger i sina spelregler att man skall ha flera möten, och att alla skall få säga sitt, men det är bara snack, säger Anton.

Nybohemmet i Bjärnum ägs av Hässlehem. Foto: Berit Önell

Felet var hans inställning

Orsaken till uppsägningen var också oklar.

– Ola satt på mötet och sa att det inte är sakfrågan, utan är en samlad bedömning de har gjort. Men vilken samlad bedömning? Kollegorna har varit nöjda, och inga hyresgäster har klagat på mig.

I en mejlväxling efter mötet som Frilagt begärt ut ber Anton att få en riktig förklaring från Hässlehem.

Han försöker förklara att de uppgifter som Ola Richard tagit del av inte stämmer. Men det intresserar inte bolagets vd, som står fast vid sin ”samlade bedömning”.

Ola Richards e-postmeddelande kan knappast läsas på annat sätt än att det handlar om just städningen, och anklagelserna om arbetsvägran, men att det i första hand handlar om den ”inställning” som framkommer av händelsen.

Den aktuella arbetsuppgiften ligger absolut inom arbetsplikten men än en gång så är det inställningen som kom fram i detta som gör att vi väljer att avsluta din provanställning.

Vad är det för fel på din inställning?

– Jag vet inte.

Är du besvärlig?

– Kanske? Jag är rätt så principfast. Står jag för en sak så säger jag det. Jag går inte och knyter handen i fickan.

Hade du kommit med andra ifrågasättanden av det här slaget?

– Ja, en hel del om arbetssätt, hur man hade kunnat jobba bättre.

När han utfrågas visar det sig att han på två korta månader hunnit komma med en lång rad förslag på rationaliseringar och effektiviseringar av arbetsprocessen. Mycket hämtat från hans tidigare arbetsplats. Merparten innebar inte mindre arbete för honom och hans kolleger, utan snarare tvärtom.

– Sjukt att man skulle behöva ringa förvaltaren varje gång något skulle bytas.

En del av idéerna implementerades också efter att han slutat.

– Nu sköts det av fastighetsskötarna själva.

Du framförde friskt sådana synpunkter, var det just städningen som retade upp chefen eller var det de andra sakerna?

– Osäker. Fast anställda hade ifrågasatt det här med städningen många gånger. Men de har också fått höra att gillar de inte läget vet de var dörren är.

Driftchefen påstod osanningar och censurerade kritik

Efter uppsägningen fick Anton höra att den chef som anklagat honom hade sagt till de anställda att de skiljts som vänner.

– Ja, det var väl ett sätt för honom att svepa det under mattan, att få det att låta bra utåt sett.

Antons frispråkighet fortsatte att vara till obehag. När Ola Richard gjorde ett inlägg om konflikthantering på sociala nätverket Linkedin ifrågasatte Anton i en kommentar. Resultatet blev att han blev blockad och att hans kommentar plockades bort. Även driftchefen blockade honom.

Vill inte berätta vad som ligger bakom

Ola Richard försvarar uppsägningen och tycker att den hanterats oklanderligt.

– När det gäller provanställning där följer vi regler och avtal fullt ut. Det finns väl inget konstigt i det.

– Det var en provanställning, den kan ensidigt avslutas av oss, och vi valde att göra det.

Borde ni inte sköta en provanställning lika noga som andra anställningar?

– Det kan man absolut tycka. Och i grunden tycker jag att vi följer det, att vi gör samma insatser.

– Sen är det klart vi följer kollektivavtalen, och en provanställning har ju inte samma krav på sig på dokumentation som när man skall avbryta en fast anställning.

Ola Richard, vd på Hässlehem.
Ola Richard, vd på Hässlehem, försvarar uppsägningen. Foto: Urban Önell

När det gäller städningen har han dokumenterat hela förloppet, och det är tydligt av materialet att du fått fel uppfattning om hans inställning till städning och röjning av lägenheter.

– Den situationen hade inte förändrat någonting, för den var en del av en helhetsbild. Det har varit andra saker.

Vilka saker?

– Han har chef, han har kollegor, och utifrån den bilden vi får, så var det saker som gjorde att vi kände att det är ett riktigt beslut att avsluta.

I ditt mejl pekade du enbart på hans inställning som framkom vid händelsen.

– Det är andra saker som jag inte kan säga för att det påverkar andra människor som inte valt att sätta sig i det utsatta läget att man skall behöva stå för saker…

Du borde kunna säga något tillräckligt vagt.

– Jag tycker att jag gjort det. Men det tycker inte du.

Det som framträder i mitt källmaterial är att han liksom inte håller käften. Han ifrågasätter allt. Är det inte den attityden som är felet? Även fast anställda har fått höra att om de inte gillar hur det funkar så vet de var dörren är, i princip.

– Nej, verkligen inte. Vi är många medarbetare, och de flesta säger vad de tycker.

Han hade mycket att komma med av det här slaget. En kritiker och en nytänkare.

– Absolut. Vi anställer ju folk för att vi hoppas att de skall vara hos oss och bidra och ha med sig något annat, så det är vi tacksamma för, och nekar inte någon kredden för det.

Allt material jag tagit del av, inklusive ditt eget mejl, pekar på att det handlar om den här konflikten, alltså städningen. Du säger att det skall finnas andra saker.

– Nej, det är rätt, det är andra saker, och det har vi sagt till honom också att det är en samlad bedömning.

Varför har du inte dryftat de sakerna med Anton?

– Jag var mån om att han skulle förstå vad det handlar om, sen var det en del som vi inte kunde gå in på, och det är klart att det är frustrerande både för honom och för oss, att inte kunna prata klarspråk om alla olika situationer.

Men från ditt perspektiv är det vad cheferna tycker som spelar roll. För det är dem du lyssnar på.

– Vi har ju flera situationer där det uppstår missförstånd. En sak är chefens bild en annan är medarbetarens. Det är normalt… Är där en situation där de inte kommer överens blir jag inblandad och lyssnar in båda.

Borde du inte ha gjort det i det här fallet?

– Jag kände mig trygg, utifrån att det var en provanställning, att jag var uppdaterad av den chefen som var berörd.

– Men dels var det den situationen, sen har där varit dialoger efteråt, och andra saker som gör att vi känner att det var rätt beslut.

När han i efterhand gör sig besvärlig på mejl och Linkedin förstår jag att ni känner att ni står fast vid det beslutet…

– Ja, vi kände väl så då, och när han sen fortsätter stärks vår uppfattning att vi tagit rätt beslut.

Att han fortsätter stärker er uppfattning säger du. Då är det väl det handlar om, att han var besvärlig och ifrågasättande när han jobbade hos er?

– Nej, den uppfattningen hade vi nog inte under den tiden han var anställd.

– Det kanske gick snabbt, men jag känner mig trygg med det beslutet och vi har lagt det bakom oss, sen är det bara synd att han inte har samma känsla.

Hässlehem vill inte erkänna vad som ligger bakom uppsägningen. Foto: Berit Önell

Litar villkorslöst på sina chefer

Efteråt sa driftschefen till kollegerna att de skiljts som vänner. Men så var det ju inte. Det var väl inte riktigt bra?

– Jag tror det var viktigt för honom att försöka få ett avslut med Anton där de skiljdes som vänner, och jag vet att han pratade om det. Det kan nog ha varierat att de var vänner stundvis, men bevisligen kan man nog säga att det inte var så.

Får man göra så, retuschera bilden av vad som hände när man sade upp någon?

– Jag tror helt ärligt att han sa så i välvilja för att inte antyda för de andra att det var några konflikter, för att inte kasta något mörker över Anton.

Jag hör att du har jättestort förtroende för driftschefen.

– Jag har förtroende för alla mina chefer, och hade jag inte haft det hade jag fått göra något åt det.

Det är alltså en rätt hierarkisk struktur på Hässlehem?

– Nej, det skulle jag inte säga, tvärtom försöker vi ta besluten nära hyresgästerna och i ledningsmötena sitter hela kontoret med, och två arbetsledare… Så det är inget jag känner igen mig själv i.

Jonathan Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se