torsjö live vers2

Fjärrvärmepris chockhöjs igen

Fjärrvärmepris chockhöjs igen

Fjärrvärmepriserna i Hässleholm och Tyringe höjs med hela 15 procent den 1 januari 2024. Det innebär en ökning på cirka 250 kronor per månad för en normalvilla som förbrukar 20 000 kWh värme. Det är andra gången på kort tid som priserna höjs kraftigt. Den 1 januari i år var höjningen 6,5 procent. Orsaken är främst höjda priser på bränsleflis som utgör ungefär hälften av bränslet.

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö flaggar för en ungefär lika stor kostnadsökning 2025. Det beror delvis på ökade priser på utsläppsrätter som bolaget måste betala för plast som sorterats fel i avfallet som eldas.

De senaste åtta åren har fjärrvärmepriserna i Hässleholm ökat långsamt, med i snitt en procent per år. Hässlehom har också haft låga priser i ett nationellt perspektiv, men under 2022 förändrades förutsättningarna radikalt. Stopp för bränsleflis från både Ryssland och Ukraina på grund av kriget, inbromsningen i byggindustrin, inflationen, höjda räntor och kronans försämrade värde är de största orsakerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Dessvärre kan man väl säga att vi hamnat i en perfekt storm på biobränslesidan, samtidigt arbetar vi nu hårt med att optimera vår verksamhet. Vår investering i ny rökgasrening på vår avfallspanna driftsätts nu i höst och kommer inte bara förbättra vår miljöprestanda utan även öka värmeåtervinningen för att få ut mer värme från anläggningen, säger Andreas Lagerblad, affärsområdeschef fjärrvärme på Hässleholm Miljö, i ett pressmeddelande.

Bilden visar flishantering.
Kraftigt höjda priser på flis och andra biobränslen leder till chockhöjning av fjärrvärmepriserna. Foto: Hässleholm Miljö

Många kommuner påverkas lika mycket eller mer av minskad tillgång till bränsleflis och andra så kallade biobränslen. Enligt Nils Holgersson-rapportens jämförelser klarar en del andra kommuner bättre, exempelvis Luleå som får nästan allt sitt bränsle från återvinning i industrin och bara behöver höja med åtta procent.

Men enligt Hässleholm Miljös kommunikatör Johan Aspegren håller sig Hässleholm fortfarande under de nationella medelpriserna.

– Tidigare har vi varit lägst i Skåne. Nu kommer vi kanske inte att ha bland de lägsta priserna längre, säger han till Frilagt.

– Vi är ändå lite lyckligt lottade eftersom vi har lite elproduktion i pannan i Hässleholm.

Egenproducerad el används av bolaget men dessutom säljs överskottet.

Fjärrvärmepannan i Tyringe går till 95 procent på skogsflis och har en biooljepanna som backup när det är kallt. Biooljan kommer från rapsolja. Fjärrvärmepriserna är dock lika i hela kommunen.

I Hässleholm eldar Hässleholm Miljö med cirka hälften avfall och hälften biobränsle, huvudsakligen flis.

Problemet med avfallet är den stora inblandningen av plast som gör att förbränningen inte godkänns som biobaserad och Hässleholm Miljö måste betala för utsläppsrätter.

– Folk är inte tillräckligt duktiga på att sortera, säger Johan Aspegren.

Bolaget ska nu intensifiera försöken att lära invånarna sortera plasten rätt, som plastförpackningar. Om plasten kan återvinnas är det en miljöinsats som dessutom ger billigare fjärrvärme.

– Vi funderar på hur vi kan göra det bättre, säger Johan Aspegren.

Han förklarar att det framförallt är flerfamiljshusen som sorterar dåligt. Dessutom gör lägenheterna av med mer värme per kvadratmeter än villorna.

– De öppnar kanske fönstren istället för att sänka värmen om de inte betalar för den. Det finns potential att spara.

Hässleholm Miljö ska också informera kunderna mer om hur man kan spara på värmen.

– Vi har stor förståelse för kunder som påverkas av vår höga inflation och andra kostnadsökningar och vi kommer också att intensifiera arbetet med att utveckla och erbjuda tjänster som kan hjälpa våra kunder att optimera värmeförbrukningen utan att det går ut över komforten. Senaste året med höga elpriser har nog gett oss alla insikter om att spara el och använda den smartare, samma gäller uppvärmning med fjärrvärme, säger Elin Johnsson Sivertsson, enhetschef för distribution, energitjänster och fjärrvärme, i pressmeddelandet.

Fjärrvärmepriserna sätts i den årliga Prisdialogen som är ett samarbete mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Syftet är att få en transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Representanterna i den lokala Prisdialogen i Hässleholm har nyligen träffats för att gå igenom vad som påverkar kostnadsutvecklingen, inte bara för 2024 utan även 2025 och 2026.

Berit Önell

Uppdatering:
Fjärrvärmepannan i Tyringe eldas huvudsakligen med skogsflis och har en biooljepanna som backup. Tidigare uppgift från Hässleholm Miljö om fjärrvärmen i Tyringe var felaktig.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se