torsjö live vers2

Urban Widmark (M) tror att alla kommuner måste släcka gatlyktorna

Urban Widmark (M) tror att alla kommuner måste släcka gatlyktorna

Belysningen längs de statliga vägarna är Trafikverkets ansvar. Det säger Urban Widmark (M), ordförande i tekniska nämnden i Hässleholms kommun som beslutat släcka 1 500 gatlyktor för att få ihop budgeten. Han hänvisar till nya regelverk som kräver stora investeringar.

– Jag tror det här kommer att ske i alla kommuner. Jag skulle vara oerhört förvånad om kommunerna skulle fortsätta att betala för detta när det är Trafikverket som är väghållare, säger han.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunerna har under många år haft ansvar för största delen av gatubelysningen längs statliga vägar.

– Ja, det var på 1990-talet som kommunen i alla fall i Hässleholm tog över ansvaret för de här stolparna. Vi var av uppfattningen att det var bra och man behövde belysning, säger Urban Widmark.

Som Frilagt berättade igår kräver de nya reglerna att elmätare installeras i varje anläggning och dessutom behöver dåliga belysningsstolpar bytas ut.

– Det blir väldigt stora investeringskostnader för oss, säger Urban Widmark.

Prognosen är att det kommer att kosta cirka 100 miljoner kronor. Därutöver tillkommer ökade driftskostnader på grund av ränta och amorteringar, enligt Urban Widmark sex miljoner kronor med sex procents ränta. Dagens driftskostnader ligger på cirka 2,5 miljoner kronor och dessa vill tekniska nämnden också spara in.

Urban Widmark vet inte om själva elkostnaden skulle öka när den faktiska förbrukningen ska betalas istället för en schablon.

Trafikverkets projektledare känner bara till en kommun som planerat att släcka belysningen på grund av de nya reglerna. Widmark tycker att det är konstigt om Trafikverket inte känner till Hässleholms ställningstagande eftersom dialogmöten hållits med kommunen. Trafikverket har då lovat se till att det finns belysning där det behövs av trafiksäkerhetsskäl.

– Trafikverket kan säga vad de vill men de kan inte förneka att de är väghållare, säger Urban Widmark.

Var platserna med störst behov finns kan han inte svara på, men det kommer främst att släckas i mindre tätorter. Han förnekar inte att kommunens beslut leder till att det kommer att bli mörkt i delar av kommunen och att det drabbar allmänheten.

– Så är det, säger han.

Har ni underlåtit att underhålla belysningen?

– Nej, vi byter ut löpande. Men det tar vi efterhand.

Enligt Trafikverkets utredning är 40 procent av kommunernas belysningsstolpar så dåliga att de måste bytas ut inom kort.

– Det vet jag inte. Men jag vet att många av stolparna på landsbygden är trästolpar och de murknar ju. Vi har även stålstolpar som är gamla och rostiga. Det är en säkerhetsaspekt också i det, idag har vi en annan form av stolpar som är mjukare och snällare om en bil kör in i dem.

Trafikverket sägar att stolparna inte behöver moderniseras så länge de är trafiksäkra. Är det många som inte är trafiksäkra?

– Det är mycket möjligt.

Urban Widmark vet inte hur lång tid nedmonteringen kommer att ta, men tror inte att allt blir färdigt under hösten. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2025.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-22 Kommunen släcker 1 500 gatlyktor – skyller på Trafikverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se