torsjö live vers2

Fick varning efter att ha anmält cyberattack

Fick varning efter att ha anmält cyberattack

Omsorgens chef för ekonomi, system och teknik fick en varning efter att ha anmält en misstänkt cyberattack till Integritetsskyddsmyndigheten IMY. En sådan anmälan ska göras inom 72 timmar. Men hon hade inte delegation att själv fatta beslut om att anmäla utan skulle ha vänt sig till förvaltningschefen.

Den misstänkta cyberattacken skedde den 23 mars och riktades mot företaget Careium som har avtal på trygghetslarmen i så kallat ordinärt boende, alltså via hemtjänsten, i Hässleholms kommun och på många andra håll i landet. Enligt larmet hade någon utan behörighet tagit del av omsorgstagares namn, personnummer, uppgifter om hälsa, kommunikationsloggar och kontaktinformation. Vissa av uppgifterna ska dock ha varit krypterade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Chefen Geanina Jonsson fick information om attacken av omsorgsförvaltningens personuppgiftsbiträde och agerade snabbt, vilket alltså är viktigt vid sådana händelser. Men hon hade så bråttom att hon bröt mot delegationsordningen. Facket Akavia anser dock att den skriftliga varningen i maj var obefogad. Förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh har inte velat kommentera om varningen har samband med att Geanina Jonsson hastigt fråntagits sina arbetsuppgifter och nu arbetar med att överlämna till en tillfällig ersättare innan hon ska omplaceras i oktober.

Bilden visar omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.
Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh. Foto: Berit Önell

Det visade sig att ingen omsorgstagare i Hässleholms kommun hade drabbats av cyberattacken. Därför hade omsorgsförvaltningen inte heller behövt anmäla den. Men det blev känt först efter mer än 72 timmar.

Åsa Ollerstam Lundh förklarar att det var företaget som skulle ha anmält händelsen. Men innan det stod klart kunde det ha varit aktuellt att anmäla och det skulle i så fall hon ha beslutat om.

– Det som vår delegationsordning innebär är bland annat att anmälningar till IMY beslutas av mig som förvaltningschef. Om man tror att det har inträffat en händelse som måste anmälas till IMY behöver man därför kontakta mig så att jag kan fatta ett beslut om ifall en anmälan ska göras eller ej. Självklart anmäler vi alltid allt som vi är skyldiga att anmäla till både IMY och andra myndigheter, skriver hon i ett mejl till Frilagt.

Det är väl viktigt att agera snabbt eftersom det krävs en förklaring som tar mer än 72 timmar efter upptäckt?

– Ja, det stämmer att just IMY har denna lite speciella hantering. Det beror på att de händelser som anmäls till dem kan få stora konsekvenser som snabbt kan behöva hanteras. Dock är det, trots tidsgränsen, viktigt att anställda håller sig till den delegationsordning som finns. När det inte görs kan det föranleda en skriftlig varning.

Är det generellt så allvarligt att gå förbi delegationsordningen att det är skäl till varning och hot om uppsägning?

– Vi är skyldiga att alltid göra en helhetsbedömning av situationen när vi utdelar skriftliga varningar till anställda. Om vår sammantagna bedömning är att en skriftlig varning behövs, så är det beslutet vi landar i. Jag vill dock betona att det i detta fall inte har lett till att någon har blivit uppsagd, även om det stämmer att det kan bli konsekvensen vid upprepad misskötsamhet.

Är det inte risk att varning för sådant uppfattas som straff för att man slår larm?

– Jo, när man befinner sig i en så olycklig situation att man måste utdela en skriftlig varning till en anställd, så finns det tyvärr alltid en risk att det uppfattas på fel sätt. Vi vill dock betona att vi alltid uppmuntrar alla våra medarbetare att följa de lagar som finns om att anmäla olika missförhållanden och liknande till aktuella myndigheter. Detta görs också hos oss regelbundet. Just när det gäller anmälningar till IMY finns det dock en delegationsordning, som tyvärr inte följdes den här gången. Varningen avser därför just att delegationsordningen inte följdes och inte att saken anmäldes i sig.

Åsa Ollerstam Lundh vill också kommentera de anonyma uppgifterna om att ekonomichefen skulle ha blivit omplacerad för att hon slagit larm om oegentligheter uppåt i kommunen.

– Jag har förstått att det sprids påståenden om att omsorgsförvaltningen omplacerar personer som larmar uppåt i kommunen om oegentligheter. Det stämmer självklart inte. Vi får och skulle aldrig omplacera någon av ett sådant skäl. Vi förvaltar medborgarnas pengar och förtroende och vill att den som upptäcker något som inte stämmer påtalar det. Upplever man att man inte blir lyssnad på har man alltid rätt att gå vidare. Som offentligt anställd har man dessutom rätt att använda kommunens visselblåsarfunktion anonymt eller prata med media utan att någonsin behöva få några arbetsrättsliga konsekvenser för det. Vi kan självklart inte gå in i enskilda personalärenden offentligt, men detta är det vi följer i alla personalärenden. I övrigt ser vi fram emot att få se resultatet av den arbetsmiljökartläggning som ska göras hos oss, så att de som vill i så fall kan lyfta sådant som de tycker behöver förbättras, likväl som det som fungerar. När vi vet resultatet kommer vi självklart att påbörja ett förbättringsarbete utifrån det, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Omsorgsförvaltningens kommunikatör Michell Grönlund meddelar att man förstår att det finns många frågor och åsikter om det som pågår inom omsorgsförvaltningen just nu.

– Vi gör allt vi kan för att reda ut de frågetecken som finns och ser fram emot kartläggningen av arbetsmiljön, så att de saker som vi behöver jobba mer med kan komma upp i ljuset, skriver hon bland annat.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-15 Omsorgens ekonomichef hastigt förflyttad

2023-09-19 Omsorgens arbetsmiljö utreds efter larm till kommunledningen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se