torsjö live vers2

Omsorgens arbetsmiljö utreds efter larm till kommunledningen

Omsorgens arbetsmiljö utreds efter larm till kommunledningen

Flera anställda har slagit larm till Hässleholms kommunledning om dålig arbetsmiljö på omsorgsförvaltningens kontor på T4-området. På måndagen påbörjade företagshälsovården med hjälp av ett externt företag en kartläggning.

– Vi har ett ansvar som arbetsgivare och måste kolla upp det här, säger kommundirektör Ulf Bengtsson som på fredagen fattade beslut om den ovanliga åtgärden.

Situationen har tydligen förvärrats trots en handlingsplan som omsorgsförvaltningen arbetat med efter kritik från kommunens revisorer i våras. Sedan 2021 har nästan hälften av personalen bytts ut. Ekonomichefens hastiga avgång föregicks av en skriftlig varning som enligt facket var obefogad.

Bilden visar Ulf Bengtsson.
Kommundirektör Ulf Bengtsson har beslutat att arbetsmiljöproblemen ska kartläggas. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ulf Bengtsson vill inte berätta närmare om vad arbetsmiljöproblemen består i.

– Det handlar om bemötande och relationer på arbetsplatsen, säger han.

Han konstaterar att medarbetare har valt att kontakta kommunledningen istället för omsorgsförvaltningens ledning. Dock har han inte själv pratat med dem.

– De senaste veckorna har de varit bekymrade över sin arbetsmiljö, säger han.

Arbetsmiljöansvaret ligger väl normalt annars på förvaltningarna?

– Vi måste ta det på allvar, men omsorgsförvaltningen har dessutom ett eget arbetsmiljöansvar, säger Ulf Bengtsson.

Ska ta fram lägesbild och rekommendationer

Han förklarar att han ville ta in ett oberoende utomstående företag för att göra en arbetsmiljökartläggning. Han har bett om hjälp från företagshälsovården Feelgood, som kommunen har avtal med och som i sin tur kommer att anlita en underleverantör. Enligt Ulf Bengtsson är avtalet för kartläggningen ännu inte tillgängligt så att Frilagt kan få del av det.

– De ska ta fram en lägesbild och ge rekommendationer om hur vi ska hantera den vidare, säger han.

Han tror att utredningen kommer att göras genom intervjuer och enkäter, men att enskilda medarbetare också kommer att få samtalsstöd.

– Så brukar det vara, säger han.

Den stora personalomsättningen kommer att vara en del av kartläggningen.

– Den blir på bred front, klart att vi tar med personalomsättningen, säger Ulf Bengtsson.

Han hoppas att intervjuerna ska vara klara inom några veckor och att därefter analys och återkoppling ska ta vid.

– Det här ska inte ta jättelång tid.

Dålig uppföljning av avgångsorsaker

Han vill inte uttala sig om revisionsrapporten, men menar att den var mer generellt hållen.

Revisorerna anmärkte bland annat på dålig uppföljning och analys av avgångsorsaker bland både chefer och annan personal. För att minska antalet avhopp skulle förvaltningsledningen ta fram en plan för uppföljningar. Punktinsatser på enheter med särskilt hög personalomsättning utlovades också. Det gäller exempelvis stab, sjuksköterskeorganisation och myndighetsenhet.

Enligt omsorgsförvaltningens egen statistik har 19 anställda slutat på kontoret på Kasern Johnsson på T4 sedan 2021. Där finns idag 40 anställda. Under 2021 var det 12 personer, 2022 var det fyra och hittills i år har tre slutat.

Alla chefer och enhetschefer är idag 66 personer. 2021 slutade 11, under 2022 var det 10 och hittills i år har fem slutat, det vill säga totalt 26 personer sedan 2021.

Larm om oegentligheter

Ingen ansvarig vill kommentera fredagens meddelande till personalen om att ekonomichefen Geanina Jonsson ska byta arbetsuppgifter och troligen sluta inom kort. Från och med måndagen ska hon påbörja överlämning till sin tillfällige efterträdare.

Enligt anonyma källor på omsorgsförvaltningen är den troliga orsaken att hon, liksom flera kollegor, slagit larm om oegentligheter och att ledningen därför fått bråttom att bli av med henne.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh meddelar per mejl att hon inte kommenterar enskilda personalärenden.

Bilden visar omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.
Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh vill inte kommentera. Foto: Berit Önell.

Det hjälper inte att Frilagt påpekar att personalärenden angående anställning, uppsägning och disciplinåtgärd uttryckligen är offentliga enligt lagen.

– Arbetsgivaren har både informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL. Inga viktiga förändringar sker innan förhandling skett. Bredvidgång av kollega är ingen viktig förändring, skriver hon.

När vi ber att få de handlingar som finns i ärendet skickar hon en skriftlig varning som enligt facket inte föregåtts av en opartisk utredning och därmed inte varit befogad.

Angående revisionen förklarar Åsa Ollerstam Lundh att hon självklart tar kritiken på allvar och att ärendet kommer att följas upp i omsorgsnämnden i december.

– Avseende att man kontaktat kommunledningen så hade jag självklart önskat att man vänt sig till oss inom omsorgen, men det är ju alltid är en möjlighet för medarbetare att vända sig vidare. Utifrån situationen som vi är i är jag positiv till att utredningen görs.

Frilagt har sökt Geanina Jonsson.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-15 Omsorgens ekonomichef hastigt förflyttad

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se