torsjö live vers2

Idag talar vi med något annat än varandra

Idag talar vi med något annat än varandra

INSÄNDARE. I det goda samtalet är vi närvarande med varandra utan störande filter av allehanda elektroniskt slag. Ögonkontakt och kroppsspråk är av stor betydelse vid möten mellan människor. Möten som också i hög grad har att göra med vårt mående så väl andligen som kroppsligen.

Självklart säger kanske någon. Nå bilden av i många fall unga människor lutande sig över datorer eller med fingrarna löpande som lärkvingar över tangentbordet på sina telefoner messande till varandra talar ett annat språk.

Vi konfronteras också i olika sammanhang med ord som kommunikation och logistik. Det som hänt i vårt land med tidigare logistiskt väl fungerande sammanhållen verksamhet i sjukvård, skola, kommunikation med mera förskräcker. Människans betydelse i olika verksamheter måste belysas. Människan som den inkännande, andliga och sociala varelse hon kan skolas och utvecklas till att vara. Sjukvård måste i grunden få vara praktisk kärleksfull mänsklig omvårdnad och inte övertas av administratörers dårskap.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tanken på att människor kan ersättas av datorer är bedräglig och ett villospår.

Mänskligt muskelarbete har under några århundraden till stor del ersatts av maskiner. Att företrädesvis politiker nu orerar om nödvändigheten att människor till varje pris sätts i arbete förvånar. Detta när som sagts maskiner och datorer påstås hjälpa till med den saken. Detta till trots arbetar nu män och kvinnor i så kallade utvecklade länder mer än någonsin. Plats för fler arbetande som arbetar mindre kan skapas.

Det har i samband med arkeologiska utgrävningar i Danmark konstaterats att varje vuxen under bronsåldern behövde ”arbeta” två timmar per dygn för att få tak över huvudet och mat i magen. Klimatet var under denna period gynnsamt liknande det vi nu ser i medelhavsområdet.

Nå det finns anledning skärpa den visionära blicken och se till att alla kan ta del av det andliga samhällsbygget genom att vi var och en oss arbetar mindre. Kanske är det tillfyllest att arbeta tre dagar i veckan? Tid skulle då givas till andligt och kroppsligt tillfrisknande i form av exempelvis goda samtal, konstnärligt skapande och vistelse i den natur det talas så mycket om. Gräsrötter inte politiker skulle kunna överskrida gränser och i goda möten lära känna varandra och därmed skapa varaktig fred mellan människor och nationer.

Detta tycker undertecknad gräsrot att våra politiker, till vilka vi på valdagen överlämnade vår makt, å det gruvligaste har misslyckats med.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se