torsjö live vers2

Julgranar kan släckas efter gatlyktorna

Julgranar kan släckas efter gatlyktorna

När Hässleholm kommun släcker gatlyktorna går det inte heller att ha julgranar med belysning i de berörda mindre orterna. Ansvariga hade inte tänkt på att strömmen till granarna tas från gatubelysningen. Nu finns ett tjänstemannaförslag om att inte sätta upp julgranar i någon av småorterna. Men reaktionerna blev kraftiga när det kom ut genom handlingarna inför tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde på torsdag. Föreningar och företag i Röke och Hörja har redan skrivit ett öppet brev till kommunen. På tisdagsmorgonen gav ordförande Urban Widmark (M) tjänstemännen ett nytt direktiv: att ta fram alternativa lösningar för att rädda julstämningen.

Som Frilagt tidigare berättat kommer alla kommunägda gatlyktor längs vägar som Trafikverket äger att släckas, enligt kommunens hemsida redan under hösten. Orsaken är nya regler som gäller från den 1 januari 2025 och innebär att elförbrukningen ska mätas på varje anläggning istället för som tidigare en schablon. Dessutom ställs nya krav på utformningen av belysningen, något som ansvarig på Trafikverket dock säger att kommunen inte behöver följa så länge stolparna är trafiksäkra, vilket många på grund av eftersatt underhåll inte är.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar gatlyktor i Hörja.
Lyktstolparna kommer att släckas i många av de mindre orterna, här Hörja. Nu är även den kommunala julgransbelysningen i fara. Foto: Berit Önell

De småorter som enligt beslutsförslaget nu skulle bli utan julgranar är Emmaljunga, Verum, Mala, Ballingslöv, Stoby, Fjärlöv, Hörja, Röke, Matteröd, Västra Torup, Nävlinge, Ignaberga, Attarp, Tormestorp, Vankiva och Finja. Men alla hade inte behövt drabbas. I Vankiva, Finja och Tormestorp tas elen från en kommunal anläggning.

– Med tanke på likabehandlingsprincipen anser tekniska förvaltningen att man inte sätter upp belysning här heller. Dessutom är anläggningarna i så dåligt skick att det behövs omfattande renoveringsarbeten på dessa tre ställen, skriver Christer Söderling, chef på enheten för drift, gata och park, i beslutsförslaget.

Tekniska förvaltningen sparar 43 200 kronor på att inte köpa in granarna.

Enligt förvaltningschef Mats Svensson är strömmen från gatlyktorna dock tillgänglig tills regeländringen träder i kraft vid nästa årsskifte.

Han berättar att Urban Widmark gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att lösa problemet på annat sätt.

– Till exempel skulle man kunna flytta julgranarna till en plats där det finns en kommunal anläggning, säger Mats Svensson.

– Självklart rör det upp känslorna på landsbygden, säger han.

Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun.
Mats Svensson, teknisk chef i Hässleholms kommun. Foto: Lotta Persson

Han konstaterar att politikerna inte tänkt på alla följder av att släcka gatlyktorna.

– De har tuffa ekonomiska utmaningar, ibland går det nog lite fort. Men vi hade inte heller tänkt på det, säger han.

Urban Widmark uttalar sig försiktigt i frågan, men bekräftar att han meddelat förvaltningen att han vill att de ska se om det går att lösa julbelysningen på annat sätt.

– Jag ska göra allt jag kan för att hitta lösningar. Men inget är klart eller beslutat, säger han.

Han berättar att ärendet var uppe för information i arbetsutskottet när han hade semester.

Det är inte helt säkert att det kommer att fattas beslut på torsdag. Men ärendet står kvar på ärendelistan.

– Än så länge, säger Urban Widmark.

– Jag avvaktar information, säger han.

Urban Widmark (M).
Urban Widmark (M). Foto: Urban Önell

Det öppna brevet från Röke och Hörja tar upp flera neddragningar på landsbygden där invånarna tagit ansvar för sådant som kommunen borde stå för, exempelvis nya böcker till skolbibliotek och blomkrukor till skolornas entréer.

– Att ni nu vill ta bort julgranarna, som sedan länge sprider ljus i vintermörkret med hänvisning till en liten besparing och likabehandlingsprincipen är droppen som fått bägaren att rinna över. Detta tänker vi inte lösa åt er. Någonstans finns det en gräns och den är nådd nu, skriver företrädarna bland annat.

De ifrågasätter hänvisningen till likabehandlingsprincipen som gör att även Tormestorp, Finja och Vankiva drabbas.

– Likabehandlingsprincipen omfattar väl även Hässleholm tillsammans med större kransorter? Eller värderas kommuninvånarna efter var vi bor? Vi betalar oss veterligen samma skatt?

Föreningsföreträdarna påminner också om att en levande landsbygd är ett argument för många, främst barnfamiljer, att flytta till kommunens småorter.

Frilagt har förgäves sökt Christer Söderling.

Berit Önell

Läs hela det öppna brevet från Röke och Hörja här.

Läs tidigare artikel om att gatlyktorna ska släckas här.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se