torsjö live vers2

S och MP ignorerade vindkraftens följder

S och MP ignorerade vindkraftens följder

INSÄNDARE. Jag har i otaliga debattinlägg påpekat hur tidigare S/MP-regeringar av ideologiska skäl monterade ner ett av världens mest stabila elsystem, en av de få frågor de röd/gröna regeringarna orkade fullfölja. (Övriga för samhället systemkritiska problem sköts åt sidan, vilket vi idag tvingas se resultatet av.)

Riksrevisionen har nu bekräftat dessa mina påpekanden: i en ny rapport får S/MP- regeringarna 2015-2021 stenhård kritik för sina uselt underbyggda beslut på energiområdet, som bland annat medförde nerläggning av fullt fungerande kärnkraftverk. Riksrevisionen konstaterar att konsekvensanalys har saknats; att besluten fattades i strid med befintlig kunskap, som helt nonchalerades; att långsiktighet saknades; att uppdraget till Svenska Kraftnät har varit otydligt; att vindkraftsatsningens systemhotande följder ignorerades och att likvärdiga incitament mellan olika kraftslag inte erbjudits (där vindkraft har gynnats på andra kraftslags bekostnad). S- och MP-politikerna har med andra ord gravt misskött sitt uppdrag att garantera befolkningen en stabil elförsörjning!

Ansvar måste utkrävas: tillsätt en haverikommission som klarlägger hur det gick till när socialdemokrater och miljöpartister (med benäget stöd från vänster- och centerpartister) med berått mod och på tvärs mot kunskap och beprövad erfarenhet förstörde det tidigare så effektiva och i stort fossilfria svenska elsystemet. Ställ de S- och MP-märkta politikerna till personligt ansvar för denna monumentala misskötsel och enorma kapitalförstöring.

Nu är det bara att hoppas att politikerna i Osby orkar lyfta blicken ovanför grantopparna och inse, inte bara vad Osby har att förlora på miljöförstörande vindkraft kring Liasjön, utan också vad Sverige förlorar vid byggandet av fler störande och förstörande vindkraftsindustrier i vår natur.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow
Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se