torsjö live vers2

Sätt landsbygden högst på dagordningen!

Sätt landsbygden högst på dagordningen!

INSÄNDARE. Hässleholms kommun är fantastisk. Det finns det mesta, för de flesta. Flera av våra orter har en rik historia där olika utmaningar och förutsättningar har utvecklat platserna till en fröjdfull plats att leva på. Sedan 90-talet har flera av dessa orter sett en nedgång där skåningen allt mer dragit sig från de mindre orterna till centralorten. Kristdemokraterna vill skapa förutsättningar för alla som lever inom våra gränser. I det nylanserade landsbygdspolitiska programmet presenterar Kristdemokraterna sin vilja med Hässleholms landsbygd.

Vi har flera förslag som vi anser kommer lägga en god grund för att öka attraktivitet och intresset att bo och verka i våra tätorter eller byar på landsbygden.

Ett av våra förslag är att inrätta en politiskt styrd verksamhet som har landsbygden högst upp på dagordningen, en sådan verksamhet är antingen ett utskott under kommunstyrelsen, eller att en befintlig nämnds uppdrag utökas alternativt görs om för att upprätta en landsbygdsnämnd. Ansvarsområdet kan innefatta mycket och har i andra kommuner lite olika funktioner, den gemensamma nämnaren är att medborgardialogen för dem på landsbygden prioriteras samt stöd vid etablering av kommersiell och offentlig verksamhet. Samtidigt vore det rimligt att en sådan verksamhet agerar kontaktväg gentemot Region Skåne, föreningar och andra intressenter som vill stärka landsbygden som helhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utöver detta tycker Kristdemokraterna att det vore viktigt att årligen tilldela landsbygden en fast summa pengar, där föreningar och innovatörer kan göra avkall när det finns konkreta och tydliga idéer på projekt som kan utveckla mindre orter på landsbygden. Det blir en så kallad landsbygdsmiljon som läggs inom investeringsbudgeten och som lämpligen hade kunnat administreras av landsbygdsnämnden.

För att runda av så måste vi även prata om vargen. I Skåne har vi för närvarande tre vargrevir, lägg därtill att det är ett landskap som är tätt befolkat och att det finns gott om näringar med tamdjur, det är klart att det kan skapa problem. Ska det bli tal om skyddsjakt i dag säger reglerna att det först måste ske tre upprepade attacker. För djurägaren bör det vara frustrerande att hens djurbestånd skall attackeras flera gånger före ett beslut om åtgärd.

En djurägare kan också utnyttja jaktförordningen paragraf 28. Då kan man skjuta en varg som angriper en hund, eller tamdjur, för att avvärja ett angrepp. Den som utnyttjar den rätten blir ofta anklagad för jaktbrott och blir då föremål för en polisutredning.

Kristdemokraterna Hässleholm anser det viktigt att gruppen ”Stora rovdjur” i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som fritidsintressen samt tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att socioekonomisk hänsyn ska tas.

Christer Caesar (KD), gruppledare
Simon Berneblad (KD), vice gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se