torsjö live vers2

Positivt att vårt förslag om mötesplats för unga förverkligas

Positivt att vårt förslag om mötesplats för unga förverkligas

INSÄNDARE. Folkets Väl har i många år arbetat för att inrätta en mötesplats/fritidsgård för unga på Kulturhuset i Hässleholm. Detta har inte fått något gehör från övriga partier i kummunen. Nu har man haft en tillfällig mötesplats i Kulturhuset under tiden som Markan har renoverats. Detta har fallit väl ut och nu vill man permanenta detta. På senaste mötet i kultur- och fritidsnämnden, så godkände nämnden, förvaltningens förslag om utökat verksamhetsbehov för en central mötesplats för unga på Kulturhuset.

Med anledning av detta, lämnade Folkets Väl in följande protokollsanteckning:

Folkets Väl ser mycket positivt på att man nu mer permanent inrättar en mötesplats för ungdomar på Kulturhuset.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detta är en plats, som Folkets Väl har propagerat för i många år, men tyvärr inte fått gehör för.

Vi har haft det uppe i bland annat kommunfullmäktige och haft det med i våra budgetar.

Detta är även något som ungdomarna vill ha. En mer central mötesplats. Detta har undersökningar visat.

Vi prisar att man nu kommer till skott och förverkligar ett av våra förslag.

Mikael Björklund
Folkets Väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se