torsjö live vers2

Det behövs fler åtgärder mot vildsvinen

Det behövs fler åtgärder mot vildsvinen

INSÄNDARE. Varför händer det inte mera? Frågan är berättigad när det gäller att åtgärda vildsvinens påverkan på människor och landskap. Under min riksdagstid hade jag flera tillfällen att ta upp denna problematik genom enkla frågor, motioner och i debatter med dåvarande jordbruksministrar. Jag berättade om förstörd åkermark, uppbökade skogsplantor, vildsvinens härjningar i privatträdgårdar och så vidare. Jag fick viss förståelse för kravet om utökade jakttider och möjligheten att använda fällor. Dessa åtgärder har dock inte räckt till. Det som har hänt i positiv riktning är att intresset för vildsvinskött ökat hos konsumenterna och det kan ha medfört ökad jakt, men det räcker inte. I Sverige finns för närvarande kanske 350 000 vildsvin och det är 300 000 för mycket. I Finland finns ett sätt att effektivt reducera antalet vildsvin. För varje skjutet vildsvin utbetalas 1600 kronor. Dags att införa en motsvarande ersättning i Sverige.

Lars-Ivar Ericson (C)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se