torsjö live vers2

Stora investeringar i första budgeten från S och M

Stora investeringar i första budgeten från S och M

Mötesplatsen för ungdomar i kulturhuset i Hässleholm permanentas till en kostnad på tre miljoner kronor per år. Stora investeringar görs i kommunala fastigheter och mark ska exploateras för 127 miljoner, bland annat bostäder på Björklunda som det förra styret pausade. Samtidigt gör det ansträngda ekonomiska läget att nämnderna under 2024 måste spara 19,3 miljoner kronor i Socialdemokraternas och Moderaternas första gemensamma budgetförslag för Hässleholms kommun.

Bilden visar en del av Björklundaområdet.
Nästa år sätter kommunen igång förberedelser för att Björklundaområdet ska kunna bebyggas. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M) konstaterar att de som var motståndare i valrörelsen nu i budgetdiskussionerna kom bra överens.

– Någon sa att det kan vara så att när Socialdemokraterna slippat av Moderaternas värsta utsvävningar och Moderaterna slipat av Socialdemokraternas så blir det rätt bra, säger Lina Bengtsson.

Lena Wallentheim berättar att de efter att budgetberedningen börjat plötsligt fick nya skatteprognoser som gjorde att intäkterna minskade med 17 miljoner kronor.

– Det bevisar bara hur svårt det är med en kommunal budget, säger hon.

Partierna har i alla fall med hjälp av 90 miljoner från resultatutjämningsreserven fått ihop en driftsbudget med nollresultat för 2024.

– Men vi kan aldrig garantera nästa skatteprognos, säger Lena Wallentheim.

Bilden visar Lena Wallentheim och Lina Bengtsson.
M och S har kommit överens om sin första budget. Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) är nöjda. Foto: Urban Önell

Hur mycket varje exploatering kommer att kosta avslöjas inte, men i de 127 miljonerna för exploatering ingår förutom Björklunda bland annat bostäder i Hästveda och Vinslöv och Garnisonen etapp 1. Bland fastighetsprojekt finns en ny skola i Vinslöv. Den föreslås ersätta Furutorpsskolan som anses utdömd.

Andra kostsamma projekt är det nya badhuset i Hässleholm, nya lokaler till Vittsjö skola som delvis satt sig i den sanka mark den är byggd på, en ny förskola i Tyringe som ska ersätta både Solgläntan och Metropol, ombyggnad av brandstationen i Hässleholm och ett nytt ridhus som kan få en annan lokalisering än tidigare planerat.

Björklunda ska enligt detaljplanen rymma cirka 300 bostäder, men det som nu planeras är enbart första etappen.

– Det är den som har en klar detaljplan där man kan börja, säger Lina Bengtsson.

Det kommunen ska arbeta med är infrastrukturen såsom vägar och ledningar, vilket kan ta ett par år. Enligt kommunalråden är företagen som deltog i markanvisningstävlingen som hölls för några år sedan fortfarande intresserade av att bygga.

Behövs det så många bostäder?

– På Björklunda är det villatomter, säger Lena Wallentheim, men blir rättad av ekonomichef Eva-Lotta Svensson som påpekar att det inte gäller etapp ett.

Totalt 195 miljoner i investeringsbudgeten går under perioden till underhåll och ventilation på kommunens fastigheter.

Till följd av de stora investeringarna ökar kommunens låneskuld med 319 miljoner kronor till 1,77 miljarder under 2024.

I driftsbudgeten prioriteras mötesplatsen för unga i kulturhuset som enligt kommunalråden bidragit till en tryggare stad. Även fritidsgårdarna i kransorterna bedöms ha en viktig förebyggande funktion. Två av kransorterna ska få fritidsgårdar under 2025 och 2026. 1,1 miljon per fritidsgård läggs till i kultur- och fritidsnämndens budget. Orterna som är aktuella är Vittsjö, Bjärnum, Tyringe och Vinslöv, vilken som får vänta är inte bestämt. Hästveda har redan fritidsgård och Sösdalas är budgeterad, men tillfälligt stängd på grund av problem med lokalen i idrottshallens källare. Man söker nu en annan lokal för att kunna öppna så snart som möjligt.

Bilden visar lokalen i kulturhuset.
Mötesplatsen för unga har öppnat i det tidigare kulturkaféet och kommer från nästa år att permanentas. Foto: Urban Önell

Socialnämnden får 15 miljoner kronor extra och tidigare aviserade sparkrav lyfts bort på grund av ökade behov. Det gäller främst barn som behöver placeras och stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.

Skolan får 9,1 miljoner under perioden 2024-2026 för att möta elevprognoserna, men måste också effektivisera med fem miljoner kronor per år.

Omsorgsnämnden får hela 44,1 miljoner kronor i tillskott, kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorgen under perioden 2024-2026. Samtidigt åläggs nämnden ytterligare kostnadseffektiviseringar, totalt 8,2 miljoner under planperioden. En del av detta sparkrav är enligt kommunalråden redan på väg att uppfyllas, såsom förändringen av LSS-boendet på Österåsgatan och hemtjänstens kylda mat som på sikt ska tillagas i ett gemensamt kommunalt kök.

Bilden visar skylten vid socialförvaltningens entré.
Socialnämnden är en av de nämnder som får tillskott i budgeten 2024. Foto: Urban Önell

Arbetsmarknadsnämnden ska kostnadseffektivisera 3,5 miljoner per år från och med 2024 eftersom fler invånare har kommit i sysselsättning och behovet av ekonomiskt bistånd därmed har minskat. Nämnden får nu tillsammans med omsorgsnämnden i uppdrag att ytterligare minska antalet som får försörjningsstöd samtidigt som omsorgen får hjälp att täcka sitt behov av personal. Det handlar om att personer som har svårigheter med svenska språket ska kunna jobba med att duka, städa, diska och tvätta så att ordinarie personal får mer tid till omsorg.

– De får ett sammanhang och lär sig att vara i arbetslivet, samtidigt kan man identifiera personer som är lämpliga och trivs med att arbeta i omsorgen, säger Lina Bengtsson.

Hon berömmer en liknande verksamhet på tekniska förvaltningen där deltagarna kunnat läsa Svenska för invandrare halva dagen och jobba resten.

Näringslivsklimatet ska utvecklas, enligt målen. Lina Bengtsson säger att alla förvaltningar ska jobba med att ge företag förutsättningar för etablering, expansion och utveckling. Den i år indragna tjänsten som strateg för infrastrukturfrågor ska återuppstå.

– Nu hoppas vi att regeringen snart ger uppdrag till Trafikverket om de nya järnvägsspåren och då måste vi vara på tå, säger Lena Wallentheim.

Tekniska nämnden ska riva fler fastigheter som står tomma och får 5,5 miljoner till detta under 2024. Det gäller Bullerbyns förskola, Wiktors i Hästveda och ett inköpt hus på Björklunda.

Budgetförslaget bygger på oförändrad skatt på 21,20 för 2024 och kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 20 november.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se