Gruppen-3a-328x120

145 miljoner för att underhålla alla bad i 15 år

145 miljoner för att underhålla alla bad i 15 år

Det skulle kosta 145 miljoner kronor de närmaste 15 åren att underhålla simhallarna i Tyringe, Bjärnum och Sösdala samt friluftsbadet i Vinslöv. Det visar tekniska förvaltningens statusuppdatering som blev klar på onsdagen. För Tyringes del tillkommer skadan i taket som nyligen reparerats och kostade cirka 22 miljoner kronor. Annars är Sösdalas simhall i sämst skick följt av Bjärnums.

Utredningen ska ligga till grund för beslut om vilka bad som eventuellt ska avvecklas.

Diskussionen om att kommunen kanske inte har råd att behålla alla simhallar kom upp på allvar i somras när politikerna skulle ta ställning till att tillskjuta ytterligare pengar till det nya badhusbygget i Hässleholm. Tekniska förvaltningen fick därför i uppdrag att uppdatera statusbedömningen från 2019.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en stålbassäng.
Det nya badhuset kostar mycket och frågan är nu om kommunen har råd att underhålla de befintliga baden. Foto ur kommunens utredning om det nya badhuset

Dokumentet visar en grovt bedömd kostnad för att underhålla badanläggningarna i Hässleholms kommun till ett acceptabelt skick med bibehållet verksamhetsinnehåll. Före renovering bör betongprover tas och analyseras.

Den redan stängda Sösdala simhall, byggd 1968, har inte oväntat det mest kostsamma renoveringsbehovet. Underhållet har uppenbart varit eftersatt.

– Såväl simhallsdelen som entré- och omklädningsdelen har sparsamt renoverats genom åren, säger utredningen.

Först när något blivit akut verkar åtgärder ha vidtagits. Efter anmärkning från miljökontoret renoverades ytskikten i omklädningsrummen i bottenplan 2016-2017. När bassängens klinker släppt omkring år 2002 lades en ny liner. 2021 visade en utredning en bedömd budget på 45 miljoner kronor, nu har den ökat till 57 miljoner.

Bilden visar en tom simhall i Sösdala.
Sösdala simhall har inte oväntat det största underhållsbehovet. 57 miljoner kronor beräknas det kosta att hålla den i ordning de närmaste 15 åren. Foto: Urban Önell

Även Bjärnums simhall, som idag har begränsat öppethållande, byggdes i slutet av 1960-talet. Den byggdes till med undervisningsbassäng, barnpool och rekreationsavdelning år 2000. Ventilation och vattenrening är från samma tid.

Underhållskostnaden beräknas till totalt 49,1 miljoner kronor, varav merparten bör göras inom fem år. Dyrast är vattenrening som väntas kosta 12,5 miljoner och ytskikt i omklädningsrum och dusch till en kostnad av 8,6 miljoner. Bassäng och golvklinker beräknas till 3,4 miljoner och ventilation till 2,5 miljoner. Det som utredarna bedömer kan göras inom 5-15 år är målning av en barnpool för 600 000 kronor.

Tyringe simhall i fritidsanläggningen Tyrs Hov byggdes 1969. Simhallens rekreationsavdelning byggdes till 1991. Taket renoverades alltså nyligen. Men stora delar av anläggningen är fortfarande original, exempelvis dusch- och omklädningsrum för både herr och dam samt tätskikt för 25-metersbassängen. Dessa delar är de dyraste att åtgärda de närmaste fem åren, tillsammans med golvklinker i simhallen. Ytskikt i omklädning och dusch väntas kosta 9,4 miljoner kronor. Utemiljön behöver också utvecklas, en kostnad på tre miljoner kronor.

Inget av det listade kan enligt utredningen vänta i mer än fem år. Två av de tre ventilationsaggregaten är från 2005 och det tredje från 2015. Vattenreningen renoverades 2015 och bedöms vara i bra skick.

Underhållet för Tyringe simhall beräknas kosta 32,8 miljoner kronor inom 15 år. Då ingår alltså inte de 22 miljonerna för reparationen som berodde på att kondens skadat takkonstruktionen. Räknas de in blir kostnaden 55 miljoner.

Bilden visar Tyrs Hovs simhall.
Tyringe simhall i Tyrs Hov beräknas kosta 32,8 miljoner kronor i underhåll de närmaste 15, eller egentligen fem, åren. Foto: Urban Önell

Friluftsbadet i Vinslöv kostar minst att underhålla, totalt 6,3 miljoner kronor. Även här bör det mesta åtgärdas inom fem år. Vattenreningen beräknas kosta 1,5 miljoner, målning och panelbyte utvändigt på byggnader cirka 800 000 kronor. Tak, plåt, papp och takavvattning till en kostnad av 700 000 kronor ingår, liksom målning av bassäng, alternativt liner, till samma belopp. Det som kan vänta några är en större renovering av bassängen. Där måste en utredning av betongkonstruktionen inväntas.

Även rivningskostnader för simhallarna är med i utredningen. De beräknas till 10-15 miljoner för Sösdala, 35-40 miljoner för Tyringe och 10-15 miljoner för Bjärnum. Friluftsbadet i Vinslöv är inte bedömt och inte heller Qpoolens simhall och Hässleholmsgårdens varmvattenbassäng där det redan finns en klar inriktning att avveckla. Bedömningen från 2019 visade att underhållet i Qpoolen skulle kosta 60,7 miljoner på 15 år.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln har uppdaterats, bland annat angående den akuta skada i Tyringe som omnämns i statusuppdateringen men inte är medräknad i kalkylen. Det handlar alltså om den skada i taket som redan är åtgärdad.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se