torsjö live vers2

SD och koranbränningarna

SD och koranbränningarna

INSÄNDARE. Vi som följt Frilagts rapportering om det politiska livet har noterat Sverigedemokraternas argument, ofta framförda av Hanna Nilsson. Vi har tagit del av hur mycket man värderar lag och rätt, trygghet och traditionella svenska värderingar. Tyvärr måste man konstatera att det är läpparnas bekännelse, utan förankring i verkligheten. Ett tydligt exempel är Hanna Nilssons maffialiknande beteende i samband med vikingabyn,

Det mest iögonfallande och tragiska är dock partiets agerande när det gäller koranbränningarna, som nu har resulterat i oskyldiga offer i form av fredliga fotbollssupportrar i Brüssel. Det har rapporterats i media att gärningsmannen hade svenskar som mål och att han påverkats negativt av koranbränningarna.

Vi vet att man från centralt håll inom Sverigedemokraterna fanatiskt försvarat rätten att bränna koranen. Vi vet också att en framträdande representant för partiet framfört åsikten att fler koraner borde brännas. Inte heller är det någon hemlighet att det finns tydliga spår av att personer knutna till Sverigedemokraterna har figurerat i anslutning till bränningarna. Visserligen har Jimmie Åkesson, i ord, fördömt  bränning av böcker, men försvarat att detta är en del av den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Det synes uppenbart att Sverigedemokraterna har två grenar, liksom vissa andra nationalistiska organisationer. De har den officiella politiska grenen, som Jimmie Åkesson och Hanna Nilsson företräder officiellt. Sedan har de en subversiv gren som sprider propaganda, bland annat genom troll på sociala medier, som värvar och eggar sympatisörer och får dem att engagera sig på dessa media.

Koranbränningarna har haft som syfte att provocera och förolämpa muslimer, inte bara i Sverige utan hela den muslimska världen. Denna provokation har till syfte att få muslimer att agera med våld, vilket de också gjorde vid de så kallade påskupploppen, med personskador och omfattande skadegörelse som följd. Uppmuntrade av detta fortsatte koranbränningarna, med fler oroligheter. Sverigedemokraterna ville förmedla och förstärka sitt fördomsfulla budskap, att muslimer är våldsamma, brottsbenägna och saknar demokratiska värderingar. Denna strategi tog ingen hänsyn till nationell säkerhet eller säkerhet för enskilda, utan såg endast till egna politiska fördelar. Nu har vi två döda och en skadad på grund av detta taktiska spel, är Sverigedemokraterna tillfreds nu?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att så fanatiskt försvara brännande av koranen som yttrandefrihet är lite märkligt. Ett yttrande borde ha ett intellektuellt innehåll. Syftet med yttrandefriheten måste ha varit att säkerställa att medborgare fritt skulle kunna framföra kritik och synpunkter, utan att straffas av regering eller andra överordnade. Koranbränningar har inget intellektuellt budskap, det är endast en handling avsedd att förnedra och provocera. Detta är fjärran från traditionella svenska värderingar. Det ironiska är att när Greta Thunberg försöker att använda sig av yttrandefriheten, med ett tydligt intellektuellt budskap, då blir hon bötfälld.

Sverigedemokraterna har ingen trovärdighet, de är inte värdiga att sitta i en folkvald församling. Det enda de bryr sig om är att skapa sig mer makt, priset är underordnat!

Stanley Hallström 
Partipolitiskt Oberoende 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se