torsjö live vers2

Vill att kommunen borgar för två miljarder

Vill att kommunen borgar för två miljarder

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö vill att kommunen ska gå i borgen för bolaget med upp till två miljarder kronor. Anledningen är de planerade investeringarna inom VA-verksamheten de närmaste 10-15 åren.

Hässleholm Miljö har redan höjt VA-taxorna och kommer att höja ytterligare för att finansiera det stora renoveringsbehovet på ledningsnät, reningsverk och vattenverk. Dessutom ingår andra kostnader kopplade till va-verksamheten, bland annat detaljplanearbetet för reningsverket i Hässleholm, kommunikatörer och fordon.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar grävarbete vid reningsverket i Hässleholm.
Stora kostnader väntar inom va-verksamheten. Förra hösten grävdes det gamla otäta bräddmagasinet vid reningsverket i Hässleholm om.

En del av kostnaderna måste lånefinansieras. Enligt en skrivelse från vd Mats Didriksson och styrelseordförande Andreas Dahlberg (S) till kommunfullmäktige bedöms kreditportföljen öka till 2-2,5 miljarder under den aktuella perioden. De föreslår att borgensåtagandet höjs från dagens 993 miljoner kronor till två miljarder med en gång för att undvika upprepade beslutsärenden i kommunfullmäktige.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) sa ja när kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp ärendet. Men oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) avstod från att delta i beslutet.

– Det är ett stort beslut att öppna upp för två miljarder. Jag vill ställa mer frågor om vad de har för planer för utbyggnad, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se