torsjö live vers2

Vargjakten pausad efter överklagande

Vargjakten pausad efter överklagande

Vargjakten i Linderödsreviret har pausats efter överklagande och beslut om inhibition av förvaltningsrätten i Luleå. Det hjälpte inte att länsstyrelsen beslöt att skyddsjakten skulle gälla även om den överklagades.

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakten i onsdags efter fyra angrepp på får inom ett avgränsat område i reviret. DNA-prov har fastställt att alfatiken i reviret ligger bakom två av dem, men de andra två analyserna är ännu inte klara. Med hjälp av specialtränad spårhund ska det förhindras att en varg som bedöms genetiskt särskilt viktig skjuts. Denna är skyldig till två andra angrepp, ett strax utanför reviret och ett i dess södra utkant.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Två föreningar har överklagat beslutet om skyddsjakt, Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen. Nordulvs motiveringar är att det finns en genetiskt viktig varg i området som riskerar att skjutas och att om alfatiken skjuts riskerar valparna att svälta ihjäl.

Bilden visar en av de nya valparna i reviret på Linderödsåsen.
En av förra årets nya valpar i reviret på Linderödsåsen. Foto: David Börjesson, Länsstyrelsen Skåne

Svenska Rovdjursföreningen betonar också att det inte framgår att samtliga fyra angrepp kan kopplas till en och samma individ.

– Den beslutade jakten riskerar att försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus, skriver föreningen.

Domstolen konstaterar i sitt beslut att det för inhibition, alltså att ett beslut pausas i väntan på avgörande, bör krävas en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet ska bifallas.

– Kraven kan dock ställas lägre om det överklagade beslutet är av sådan karaktär att en verkställighet inte kan bringas att återgå vid bifall till överklagandet.

Det gäller i ett fall som detta där det inte hjälper att de klagande får rätt om vargen redan är skjuten.

– Förvaltningsrätten bedömer att utgången i målet framstår som oviss. Därför, och då en verkställighet av beslutet inte kan bringas återgå, finner rätten att det för närvarande finns skäl att besluta om inhibition, skriver förvaltningsrätten i Luleå.

Beslutet om skyddsjakt gäller alltså tills vidare inte i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutas. Även detta beslut kan överklagas, inom tre veckor.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-25 Skyddsjakt i vargreviret på Linderödsåsen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se