torsjö live vers2

Omsorgen ska inte användas som verktyg för integration

Omsorgen ska inte användas som verktyg för integration

INSÄNDARE. Så har Socialdemokrater och Moderater publicerat sin första gemensamma budget med svanspartiernas goda minne. Sverigedemokraterna ser med skepsis på förslaget att återigen använda omsorgstagare som integrationsverktyg och redskap för behovet att lära migranter svenska språket. Förslaget från styret går ut på att arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden i ett gemensamt projekt ska få folk med bristande språkkunskaper i svenska och som upplyfter ekonomiskt bistånd att jobba med ”vissa” arbetsuppgifter inom omsorgen som inte innebär medicinskt ansvar. Dessa arbetsuppgifter innefattar bland annat olika stödfunktioner till vårdpersonal i tjänst.

Men för den med insyn i hur arbetet fungerar inom exempelvis hemtjänsten blir det fort uppenbart hur stora bristerna i förslaget är. Det kommer att krävas kontinuerlig handledning längs hela vägen och i den stressfyllda miljön på en modern arbetsplats blir det mycket lite tid över för någon språkträning. Dessutom måste denna handledning bestå av erfaren personal som redan tidigare har händerna fulla med egna arbetsuppgifter.

Sverigedemokraterna hade mycket hellre sett att kunskaper i svenska språket värderats som en positiv egenskap och det hade dessutom blivit mer rättvist mot den som behärskar svenska språket. Med styrets förslag diskvalificeras svensktalande arbetssökande vilket är horribelt. Likabehandlingsprincipen borde vara grundläggande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frågan om det är lämpligt att använda omsorgen som integrationsverktyg och språkinlärning för arbetslösa migranter har debatterats flitigt och länge. Vi i SD har alltid varit emot av respekt för både vårdpersonal och vårdtagare. Det finns absolut duktiga och framåtsträvande individer i alla kategorier, inte tu tal om det. Men en människa som inte förstår språket på en arbetsplats kräver stora uppoffringar från kolleger och chefer i en redan stressfylld miljö.

Moderaterna ställer sig positiva till språkkrav i omsorgen nationellt och vi är därför förvånade att Lina Bengtsson (M) driver denna fråga. Vi var tidigare överens om att värna och försöka förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar inom omsorgsyrken och beklagar Moderaternas avsteg från denna målsättning.

Som grädde på moset finns ett fullmäktigebeslut från 221024 som ålägger Hässleholms kommun att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket hos den som anställs för brukarnära kontakt. SD, M, S, och L yrkade här bifall. Inga partier reserverade sig.

Susanne Lottsfeldt (SD)
Hanna Nilsson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se