torsjö live vers2

Skyddsjakt på varg upphävd

Skyddsjakt på varg upphävd

Förvaltningsrätten har nu upphävt länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på vargtiken i reviret på Linderödsåsen. Risken bedöms alltför stor att fel varg fälls eftersom en genetiskt viktig varghane också rört sig i området och vid två tillfällen angripit får.

Länsstyrelsen beslöt om skyddsjakt den 25 oktober efter fyra angrepp på får på bara några få kilometers avstånd. Enligt DNA-analyser har två av angreppen gjorts av alfatiken i reviret. Svar om de andra två analyserna var inte klara. Beslutet fattades trots det och trots att det klarlagts att en genetiskt viktig varg dödat får strax utanför och i utkanten av reviret.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en varg.
Förvaltningsrätten har stoppat vargjakten. Bilden visar en annan varg på Kolmårdens djurpark. Foto: Urban Önell

Skyddsjakten överklagades av två föreningar som vill skydda vargarna. Förvaltningsrätten beslöt i fredags om inhibition, det vill säga att jakten pausades i väntan på avgörande. På tisdagen kom domen där förvaltningsrätten går på föreningarnas linje och bedömer att skyddsjakt kan försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen på såväl nationell som lokal nivå.

– Den skandinaviska vargstammen härstammar från endast sex individer, vilket innebär att den är inavlad. Invandrade vargar blir därför värdefulla eftersom de kan bidra med nya gener. Enligt Naturvårdsverket motsvarar en ny, genetiskt viktig individ upp till 500 svenska vargar. Vi skulle alltså behöva en betydligt större vargstam för att den ska vara livskraftig, om det inte vore för genetiskt viktiga vargar, säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt måste också grunda sig på fortsatt risk för allvarlig skada och att det inte finns någon annan lämplig lösning. Förvaltningsrättens slutsats är att länsstyrelsens beslut inte uppfyller kriterierna på dessa punkter. Kraven ställs högre när en genetiskt viktig varg finns i riskzonen för skyddsjakten.

Nils Carlsson anser att länsstyrelsen har lagt stor vikt vid förbyggande arbete. Bland annat har en film om stängsling tagits fram tillsammans med LRF och Fåravelsförbundet. Men det räcker inte.

– Det är uppenbart att vi behöver kraftsamla ännu mer kring det förebyggande arbetet tillsammans med tamdjursnäringen, säger han nu i pressmeddelandet.

Under tisdagen kom också DNA-svaren från de senaste två angreppen på får i vargreviret, den 22 och 23 oktober. Inget av dem var tillräckligt bra för att visa vilken individ som låg bakom angreppen.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-25 Skyddsjakt i vargreviret på Linderödsåsen

2023-10-27 Vargjakten pausad efter överklagande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se